Kulturudviklingsmidler og regionens kulturpolitik

Region Midtjylland støtter kunsten

Her kan du læse om regionens kulturpolitik og om muligheden for at søge støtte gennem kulturudviklingsmidlerne. 

Har du en idé til et regionalt kulturprojekt? Læs mere om tilskudsmuligheder her. 

Læs regionens kulturpolitik og retningslinjer for kulturtilskud her. 

Museer i Midtjylland

MMU og MMEx: Læs om MMU - Midtjyske museers udviklingsråd og om MMEx - Meaning Making Experience der understøtter de midtjyske museer i digital formidling.

Få også et overblik over Region Midtjyllands mange spændende museer - både de kulturhistoriske, de naturhistoriske og kunstmuseerne. 

Læs om museerne her

Musik

Videncenter for musik: Region Midtjyllands primære samarbejdspartner på musikområdet er de kommunale musikskoler, som har taget initiativ til oprettelsen af et netværk - både på regionalt og nationalt plan.

Musik i regionen - Videnscenter for Musik

Oversigt over regionens musikskoler

Teater

SceNet: Region Midtjylland har samarbejdet med et netværk af regionens egnsteatre og små storbyteatre om etableringen af et Center for scenekunst i Midtjylland

Læs mere om samarbejde på teaterområdet her.

Billedkunst

Børne- og ungekultur i Midtjylland

BUM – Netværket for Børne- og Ungekultur i Region Midtjylland

BUM netværket har en fælles vision om, at Region Midtjylland frem mod 2017 skal udvikles til en børnekulturel metropol i Danmark med stærke kontinuerlige netværk til det nordiske og europæiske børne- og unge kulturelle område.

http://bumkultur.dk/

Se også: www.boernekultur.rm.dk

Eksterne links

Regionsrådets opgaver på kulturområdet
Lov nr. 563 af 24. juni 2005 om lov om ændring af en række love på kulturområdet.
 
Lovbekendtgørelse nr. 728 af 7. juni 2007 om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regionernes opgaver på kulturområdet.

Aarhus 2017
Aarhus Europæisk Kulturhovedstad