Billede fra åbningen af Aarhus 2017

Region Midtjylland vil styrke samarbejdet om kultur på tværs af regionen. Vi vil styrke alle midtjyske borgeres adgang til kunstneriske og kulturelle oplevelser og mulighederne for selv at engagere sig i kulturlivet og samfundet.

I 2018 vil vi prioritere projekter og aktiviteter, der understøtter udviklingen af Europæisk Kulturregion, som er det regionale kultursamarbejde i regionen efter Aarhus 2017. Læs mere om Europæisk Kulturregion. 

Kom med til Dialogmøde
Vi vil gerne indbyde kulturaktørerne i Region Midtjylland til et dialogmøde, hvor vi dels kan fortælle lidt mere om regionens kulturpulje og ideerne bag og ambitionerne for Europæisk Kulturregion, og samtidig give jer mulighed for at dele jeres tanker, ideer og allerede planlagte projekter. 

Vi arrangerer fire møder forskellige steder i regionen. Læs mere om dialogmøderne - og hvordan du tilmelder dig

Hvordan søger man tilskud til kulturprojekter?
Vi vil rigtig gerne høre jeres gode idéer til kulturprojekter.

Hvis du har en idé til et kulturprojekt, kan du udfylde skemaet (word).

Hvis du har en idé til Europæisk Kulturregion festival 2019, kan du udfylde skemaet (word).

Ud fra jeres beskrivelser tager vi stilling til, hvilke idéer der skal arbejdes videre med frem mod en ansøgning til regionsrådet.

I vil få svar på jeres henvendelser efter senest tre uger. Læs mere om hvordan du søger om tilskud til kulturprojekter.

Der er ingen ansøgningsfrist, og idéforslag vil blive behandlet løbende.