Region Midtjylland er en del af Aarhus 2017. Kulturhovedstadsprojektet udvikles og gennemføres i et tæt, regionalt samarbejde mellem Aarhus, Region Midtjylland og de øvrige 18 kommuner i regionen. 

Formålet med Kulturhovedstadsprojektet er at synliggøre europæisk kulturs rigdom og mangfoldighed og skabe stærkere bånd mellem EU's borgere. Hver værtsby bestemmer selv, hvad året skal byde på, og derfor har der gennem tiden været vidt forskellige tilgange til projektet. 

I Aarhus 2017 er temaet RETHINK eller ’gentænk’. 

Mere end kunst og kultur 
Projektet vil bl.a. sætte fokus på byudvikling, integration, erhvervsudvikling, turisme, infrastruktur og internationale samarbejder. Kulturhovedstaden handler om at inddrage og deltage – gerne på tværs af kendte konstellationer. Der er tale om kultur i bred forstand, hvilket omfatter alt fra uddannelse, arkitektur, klimaudfordringer til motion og sport – og selvfølgelig også kunst. 2017 bliver meget mere end bare et festligt kulturår. 

Kulturhovedstad Aarhus 2017 og Rethink-temaet er en investering i et mere bæredygtigt samfund. Kreativitet og kultur skal være drivkræfterne, der får Aarhus og regionen til at udvikle og gentænke den måde, vi lever på. Vi skal bruge projektet som et laboratorium, hvor vi sammen kan finde nye, bæredygtige løsninger. 

Det skal tiltrække turister, unge talenter, kunstnere og nye samarbejdspartnere fra resten af Danmark og Europa. Med Aarhus 2017 vil regionen få et løft og blive klar til fremtidens udfordringer. Målet er, at de penge, der bliver investeret i projektet, vil komme tilbage mange gange og have stor effekt i regionen – også efter 2017. 

50 byer siden starten
Hvert år udnævnes to europæiske lande af EU til at være værtslande for en Europæisk Kulturhovedstad. I 2017 er det Danmark og Cypern, hvor Pafos er udnævnt til kulturhovedstad. 

De Europæiske Kulturhovedstæder er blandt Europas mest ambitiøse kulturprojekter, både hvad angår omfang og størrelse og med budgetter, som langt overgår andre kulturbegivenheder. I alt 50 byer har haft titlen til og med 2014. 
Historien om den Europæiske Kulturhovedstad har sin begyndelse i 1985, hvor Athen blev udnævnt som første værtsby. Siden har begivenheden udviklet sig til et stærkt brand og har med årene også vist sig at være en solid økonomisk investering. 


Læs mere om Europæisk Kulturhovedstad på European Commission's hjemmeside eller på Kulturhovedstad 2017s facebook-side