BUM - netværket for børne- og ungekultur i Region Midtjylland.

I januar 2011 tog fire af regionens kompetencecentre inden for børne- og ungekultur Region Midtjylland, nemlig Børnekultur Silkeborg, Børnekulturhuset i Aarhus, Talentakademiet i Holstebro og Kulturprinsen i Viborg, initiativ til at lave et netværk for alle aktører på området på baggrund af et ønske om at indfri visionen om, at Region Midtjylland skal fremstå som en børnekulturel metropol i Danmark med stærke kontinuerlige netværk til det nordiske og europæiske børne- og unge kulturelle område.

Foreningen BUM blev stiftet på generalforsamlingen den 21. november 2014.

Læs mere her:


http://bumkultur.dk