Her kan du se hvilke projekter, der har modtaget tilskud i forbindelse med ansøgningsdeadline 1. marts 2017.

Efter dem kommer de projekter, der modtog støtte i forbindelse med deadline 1. september 2016.

 

Dansk Talentakademi: Comics for Good – tegneserier der gavner (Holstebro og Viborg)

Et samarbejde mellem forfatterlinjen på Dansk Talentakademi i Holstebro og projektet Comics for Good vil på en 48 timers workshop på Arsenalet i Viborg producere en række små illustrerede historier og fortællinger under temaet Bæredygtighed. Comics for Good har tidligere produceret et lignende blad om det at være flygtning i Europa.

Budget 178.500 kr. Bevilliget 89.000 kr.

Projektet opfylder i særlig grad kulturpolitikkens retningslinjer om netværk og talentudvikling. Det kan føre til nye givende samarbejder mellem skrive- og animationstalenter og måske føre til interesse for at arbejde kunstnerisk med vigtige samfundsudfordringer.

 

Aarhus Jazz Orchestra: Danish Youth Jazz Orchestra (Aarhus og Viborg, flere kommuner er tiltænkt)

Aarhus Jazz Orchestra vil styrke den musikalske talentmasse i regionen blandt andet ved at oprette et ungdomstalent Big Band med base hos Aarhus Jazz Orchestra. I denne indledende fase af arbejdet vil projektet etablere talentorkestret, skabe netværksdannelse mellem interessenter og indgå forpligtende samarbejder med regionens musikskoler, Jysk Musikkonservatorium og MGK afdelingerne. Derudover vil man afholde masterclasses, sit-ins for talenterne hos Aarhus Jazz Orchestra samt en evaluering om fremtidsmulighederne.

Budget: 466.000 kr. Bevilliget 200.000 kr.

Projektet opfylder i særlig grad kulturpolitikkens strategi om talent- og netværksudvikling. Da regionen også støtter andre netværksprojekter inden for musiktalentområdet (projektet 'Strygere i Midten' og 'Sjældne Instrumenter') bør det undersøges hvordan disse projekter med fordel kan samarbejde.

Teaterhuset Filuren: TalentNetværk – et specialnetværk under SceNet (Aarhus, Randers, Herning, Holstebro, Aalborg, Hjørring og Hobro)

Teaterhuset Filuren ønsker at skabe et netværk for scenekunstneriske talentinstitutioner i Region Midtjylland og Region Nordjylland. Netværket skal bestå af de scenekunstneriske talentskoler i begge regioner, som er tilknyttet et professionelt teater. Filuren søger midler til over de næste 3 år at afdække mulighederne for at etablere et varigt nyt netværk bl.a. via kortlægning af skoler, workshops for undervisere, en talentfestival og talentturneer.

Budget: 1.432.000 kr. Bevilliget: 716.000 kr.

Vurdering

Projektet opfylder i særlig grad kulturpolitikkens strategi om talent- og netværksudvikling. Det er administrationens vurdering, at der kun gives tilskud til projektets første år for at give plads til en videreudvikling af projektet. Det bør undersøges, om projektet kan udvides fra talentskoler tilknyttet professionelle teatre til andre typer af talentskoler.

 

Operaen i Midten: GrowOP! Hub of knowledge (Holstebro og Aarhus)

Ansøgning om tilskud til et dybdegående udviklingsprojekt der igennem seminarer, residencies og tænketanksmøder for nationale og internationale operaprofessionelle behandler emner og problematikker inden for arbejdet med opera for og med børn. GrowOP! Hub er et sideløbende projekt med, og en forankring af, Aarhus 2017 projektet ’GrowOP! Festival’ – Danmarks første operafestival for børn. Projektet løber fra november 2017 – august 2018 og samarbejdspartnere er Den Jyske Opera, Figura Ensemble og Børnekulturhuset i Aarhus.

 

Budget: 318.000 kr. Ansøgt: 152.000 kr.

 

Vurdering

Projektet opfylder i særlig grad kulturpolitikkens strategi om udvikling, netværk og internationalt udsyn. Opera for børn er et nicheområde, hvor regionen kan markere sig europæisk/internationalt. Vigtigt at der er tale om opera både for og med børn.

 

Secret Hotel: Landscape Dialogues / Landskabsdialoger (Aarhus og Syddjurs)

Ansøgning til et projekt om landskaber og bæredygtighed i et tværfagligt samarbejde mellem scenekunst og videnskab. Der er dels tale om en konference dels udvikling af såkaldte vandringsforelæsninger. Vandringsforelæsningerne er iscenesatte vandringer, der forener scenekunst, forskningsformidling og inddragende aktiviteter, som f.eks. madlavning. Der er tale om et pilotprojekt. Der vil senere blive tale om tilskud til et større projekt. Projektet gennemføres i 2017.

 

Budget 94.000 kr. Ansøgt 47.000 kr.

 

Vurdering

Projektet opfylder i særlig grad kulturpolitikkens retningslinjer om udvikling og samspil med andre vigtige samfundsområder. Det er blandt andet et kunstnerisk bud på tværfaglig udvikling af nye formidlingsformer og nye samarbejder mellem kultur og miljø.

 

Lungeforeningen: Lungekor og livsglæde i Region Midtjylland (København, Aarhus, Struer, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern + 10 nye kommuner)

Lungeforeningen vil etablere minimum 10 nye lungekor i Region Midtjylland for lungepatienter. Målet er at skabe gode og bæredygtige kor i samarbejde med kommunerne og lokale musik- og aftenskoler, sangundervisere og frivillige. Projektet følges af en Ph.d. studerende ved Næstved Sygehus og Music in the Brain på Aarhus Universitet. Lungeforeningen har på nuværende tidspunkt 28 lungekor, hvoraf 4 af dem er i Region Midtjylland i Aarhus, Struer, Ikast-Brande og Silkeborg. Projektet er toårigt.

 

Budget: 371.000 kr. Ansøgt: 190.000 kr.

 

Vurdering

Projektet opfylder i særlig grad kulturpolitikkens strategi om samspil mellem kulturen og resten af samfundet og støtter op om regionens kultur og sundheds-satsning. Projektet kan bidrage til yderligere viden om kunst og kulturs positive effekter i forhold til livskvalitet.

 

Vestjyllands Højskole: Fortælle Akademi – mangfoldighed og kunstnerisk kvalitet (Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Herning, Lemvig, Aarhus)

Ansøgning om tilskud til etablering et fortælleakademi med den mundtlige fortælling i centrum. Formålet er at uddanne fortællere, der vil kunne udvikle og bruge den mundtlige fortælling i mange kontekster – både som formidlingsform og som kunstnerisk form. Der er tale om en kombination af kursusmoduler for 15 kursister ad gangen og åbne arrangementer som workshops og symposier. Som samarbejdspartnere nævnes bl.a. museer, teatre, biblioteker, skoler og foreninger. Der er tale om et treårigt projekt, der skal pege frem mod permanent drift.

 

Budget: 865.000 kr. Ansøgt: 379.000 kr.

 

Vurdering

Projektet opfylder i særlig grad kulturpolitikkens strategi om udvikling af nye produkter, samarbejder og værktøjer. Samarbejdet med andre institutionstyper er vigtigt for projektet og bør konkretiseres yderligere.

 

Foreningen Ticket to Future Festivals: Ticket to Future Festivals (Horsens, Aarhus, Holstebro, Randers, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg)

Ansøgning om tilskud til at løfte regionens temafestivaler ved at etablere et netværk for disse festivaler samt faglige udviklingsprojekter. Projektet har kørt siden 2015, støttet af Aarhus 2017. Projektet vil på den afsluttende konference i 2017 skabe grundlaget for, at der vil være et samarbejde mellem temafestivaler efter 2017, og at samarbejdet til stadighed udvikler sig.

 

Budget: 609.000 kr. Ansøgt: 80.000 kr. Aarhus 2017 bevilling: 154.000 kr.

 

Vurdering

Projektet opfylder i særlig grad kulturpolitikkens strategi om etablering af netværk. Projektet har allerede været i gang i flere år under Aarhus 2017, og det skal derfor præciseres hvordan det fremtidige forløb og afslutningskonferencen medvirker til netværkets bæredygtighed.

 

Viborg Museum: Gentænkning af museet. Når museer og teatre skaber oplevelser sammen (Viborg og Holstebro)

Ansøgning om tilskud til et udviklingsprojekt mellem museerne i Viborg og Holstebro samt teatret Carte Blanche og Odin Teatret. De to museer står begge overfor at skulle åbne nye permanente udstillinger og ønsker at involvere andre fagligheder i udviklingen af deres formidling. Projektet omfatter en række møder og workshops der skal munde ud i produktion af to miniudstillinger i byens rum. Der er tale om et pilotprojekt, der skal udfoldes i en bredere sammenhæng - herunder også europæisk. Projektperiode: 2017-2018.

 

Budget: 600.000 kr. Ansøgt: 300.000 kr.

 

Vurdering

Projektet opfylder i særlig grad kulturpolitikkens strategi om udvikling af nye produkter, samarbejder og værktøjer. Projektet skal dog præciseres yderligere i forhold til beskrivelsen af metode og de konkrete aktiviteter.

 

Urban Lab: Fremtidssikring af Urban Lab-netværket (Randers, Holstebro, Herning, Viborg, Favrskov, Silkeborg, Aarhus og Horsens)

Urban Lab, der har eksisteret som et projekt under Aarhus 2017, vil iværksætte en forskningsbaseret kortlægning og analyse af resultaterne af den hidtidige projektperiode. På den baggrund afholdes en konference om fremtidens byudvikling. Konferencens formål er at styrke de tværfaglige netværk om byudvikling i regionens kommuner. I projektet indgår udvikling af et spil, der vil kunne bruges som et tværfagligt redskab for byudvikling. Projektet gennemføres i 2017.

 

Budget 1,8 mio. kr. Ansøgt 250.000 kr.

 

Vurdering

Projektet opfylder i særlig grad kulturpolitikkens strategi om etablering af netværk. Projektet vil kunne indgå som et vigtigt led i det regionale kultursamarbejde efter Aarhus 2017. Det skal dog præciseres hvordan afslutningskonferencen medvirker til netværkets bæredygtighed.

 

Børnekulturhuset i Aarhus: Det mobile arkitekturværksted (Aarhus, Skive, Herning, Horsens, Silkeborg samt flere kommuner)

I 2017 besøger 'Det mobile arkitekturværksted' seks byer i regionen med støtte fra Kulturhovedstad Aarhus 2017. Børnekulturhuset i Aarhus ønsker at videreudvikle projektet, så containeren med tilhørende udstilling kan besøge nye lokalområder i 2018 og give flere børn redskaber til at forstå og reflektere over arkitektur som æstetisk udtryk. På sigt ønsker man at etablere ’Det mobile arkitekturværksted’ som et fast tilbud i regionen. Projektet er etårigt.

 

Budget: 500.000 kr. Ansøgt: 250.000 kr.

 

Vurdering

Projektet opfylder i særlig grad kulturpolitikkens strategi om talentudvikling og har bred regional dækning. Det skal dog tydeliggøres hvordan projektet etableres som et fast tilbud i regionen efter projektperioden.

 

SceNet: Opkvalificering af medarbejdere i scenekunsten (Randers, Herning, Viborg, Syddjurs, Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Aarhus, Morsø, Thisted, Hjørring, Aalborg og Hobro)

SceNet søger om midler til afholdelse af 8 kurser af en til to dages varighed, der henvender sig til forskellige faggrupper, og som kan styrke medarbejdernes viden på specifikke områder og dermed udvikle og styrke de enkelte teatre. Kurserne vil forløbe frem til og med 2019. Der er tilsagn fra Region Nordjylland om medfinansiering.

 

Budget: 200.000 kr. Ansøgt: 100.000 kr.

 

Vurdering

Projektet opfylder i særlig grad kulturpolitikkens strategi om etablering af netværk og udvikling her mellem konkrete faggrupper ansat på teatre i Region Midt og Region Nord. De konkrete kursusaktiviteter skal dog konkretiseres, og der skal gives tilsagn fra Region Nord om medfinansiering.

 

Aarhus Litteraturcenter: Skrivekunstakademiet – Writing:Lab (Aarhus, Viborg og Herning)

Aarhus Litteraturcenter ønsker sammen med Fonden Filmtalent at etablere et regionalt Skrivekunstakademi, hvor der er fokus på at styrke og stimulere unge forfatterspirers talent. Skrivekunstakademiet er tænkt som et etårigt forløb med mulighed for et ekstra års overbygning og henvender sig til unge i alderen 16-25 år. Der ansøges i første omgang til et pilotforløb for 12 unge talenter fra hele regionen, der i en periode på fire måneder deltager i fire workshops og herudover får individuel sparring med en professionel mentor. Samarbejdspartnere er: Animationsskolen i Viborg, Skrivekunstskolen på Godsbanen, Ungdomskulturhuset i Aarhus, Herning Scenekunst Skole ved Team Teatret m.fl.

 

Budget: 267.000 kr. Ansøgt: 133.500 kr.

 

Vurdering

Projektet opfylder i særlig grad kulturpolitikkens strategi om udvikling og netværk og falder inden for indsatsområdet talentudvikling. Det skal dog tydeliggøres hvordan projektet skal fortsætte efter pilotprojektet.

 

Den Kreative Skole: De sjældne instrumenter og orkesterliv (Silkeborg, Odder, Samsø, Horsens, Skive, Viborg og Ringkøbing-Skjern)

Ansøgning om tilskud til et projekt, hvis formål er at udbrede kendskabet til og brugen af sjældne instrumenter blandt børn og unge. Der samarbejdes med folkeskoler, kulturskoler og gymnasium/HF. Projektet inddeles i tre faser: 1) I samarbejde med de deltagende folkeskoler arrangeres holdundervisning og samspil for de 7-12 årige. 2) for de 12-17 årige arrangeres holdundervisning på musikskolerne samt orkestervirksomhed på tværs af regionen. 3) For de 17-20-årige arrangeres sammenspil i kammermusikgrupper og større orkestre. Projektet omfatter 6 kommuner, der deltager med 2-4 folkeskoleklasser hver. Projektet er treårigt, men der søges i første omgang kun om støtte til det første år.

 

Budget: 1,1 mio. kr. Ansøgt: 552.000 kr.


Vurdering

Projektet opfylder i særlig grad kulturpolitikkens strategi om netværk og talentudvikling. Projektets fokus på musiktalenter inden for klassisk musik har snitflader til projektet 'Strygere i Midten', der også er støttet af regionen. Det er en betingelse for støtte at der i projektet indarbejdes en køreplan for et fremtidigt samarbejde mellem de to projekter.

 

Opgang 2: Forprojekt for ’Hvor Regnbuen Ender’ (Aarhus, Viborg, Norddjurs m.fl.)

Opgang 2 ønsker med projektet 'Hvor Regnbuen Ender' at udvikle et nyt serielt Danmarksbillede, der som en hybridproduktion (bl.a. i form af teaterforestillinger, bogudgivelser, en hjemmeside med interaktivt univers, animerede produktioner, podcasts og lyddrama samt indhold til sociale medier mm.) lanceres simultant på en række analoge og digitale platforme lokalt, regionalt og nationalt over en årrække. Forprojektet skal opbygge viden, partnerskaber og en organisation, som gør Opgang2 i stand til at udarbejde en projektbeskrivelse og fondsansøgning til teatrets største og mest ambitiøse satsning til dato. Forprojektet løber fra oktober 2017 – juni 2018.

 

Budget: 770.000 kr. Ansøgt: 200.000 kr.

 

Vurdering

Projektet opfylder i særlig grad kulturpolitikkens strategi om udvikling af nye produkter, samarbejder og værktøjer. Det har store visioner for scenekunstens rolle for samfundet, og dette forprojekt skal afklare om ideen er bæredygtig.

 

Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder: Billedkunstens Dag i Region Midtjylland (Aarhus samt flere kommuner i regionen)

Der søges om tilskud til etablering af et netværk om børn, unge og billedkunst. Til det formål vil man med Billedkunstens Dag skabe række fælles praksisprojekter. Dette skal sammen med fælles præsentation fungere som et afsæt for et regionalt netværk om børn, unge og billedkunst. Projektet skal samle alle de institutioner, der arbejder inden for feltet: kunstmuseer, kunsthaller, gallerier, talentskoler, billedskoler, skoler og dagtilbud. Projektperiode: 2017-2018.

 

Budget: 394.000 kr. Ansøgt: 196.000 kr.

 

Vurdering

Projektet opfylder i særlig grad kulturpolitikkens strategi om etablering af netværk. Styrken ligger i inddragelsen af de mange forskellige institutionstyper, men der skal fokuseres på bæredygtigheden.

 

Skanderborg Kommune på vegne af Kulturring Østjylland: Vovemod – vilje til talent (Skanderborg, Favrskov, Norddjurs, Syddjurs, Odder og Samsø)

Kulturring Østjylland ønsker med projektet 'Vovemod - vilje til talent' at involvere grupper af unge fra produktionsskoler og skoler i et særligt formidlet møde med kunst og kultur med det formål at styrke og udfordre de unges kreative talent og potentiale. Aktiviteterne er bl.a. workshops og mentoring. De deltagende kommuner er: Favrskov, Norddjurs, Syddjurs, Odder, Skanderborg og Samsø. Projektet er etårigt.

 

Budget: 987.000 kr. Ansøgt: 267.500 kr.

 

Vurdering

Projektet opfylder i særlig grad kulturpolitikkens strategi om netværk og talentudvikling – både for de unge og for de involverede kunstnere.

 

Danske Ungdoms og Børne Artisters Landsforening (DUBAL): Cirkus for alle (Skive, Aarhus m.fl.)

Ansøgning om tilskud til etablering af Cirkusklubber for børn og unge i mindst 8 kommuner i Midtjylland. Formålet er at skabe udviklende og spændende miljøer, hvor børn og unge kan udvikle deres kreativitet. Projektet omfatter hjælp til etablering af foreninger, indretning af lokaler, lån af udstyr, undervisningsforløb og konsulentbistand. Projektet omfatter ligeledes en årlig cirkuslejr på Cirkusfabrikken i Skive kommune. I forvejen er der to klubber i Region Midtjylland, nemlig Salling Cirkus Kids i Skive og Cirkus Tværs i Aarhus. Projektet er treårigt med start i 2017.

 

Budget: 1,2 mio. kr. Ansøgt: 500.000 kr.

 

Vurdering

Projektet opfylder i særlig grad kulturpolitikkens strategi om netværk, talentudvikling og samspil i forbindelse med det sociale fokus. Projektet er som sådan ikke nogen ny ide (udviklingsmæssigt), men cirkusgenren kan potentielt få interesse fra børn og unge, der ikke er interesseret i kommunernes øvrige fritidstilbud.

 

Teatret OM: Forprojekt til ’Lighthouses’ (Ringkøbing-Skjern, Lemvig, Syddjurs og Samsø)

Teatret OM arbejder på det europæiske projekt ’Lighthouses’, som vil finde sted i perioden 2018-2019 i og omkring fyrtårne i 4-5 europæiske lande inkl. Danmark. Regionen søges om midler til et etårigt forprojekt til den danske del, som skal finde sted på tværs af regionen i 2017. Projektet vil omfatte aktiviteter omkring fire af regionens fyrtårne (Lyngvig, Bovbjerg, Slettehage og Vesborg) eksempelvis teaterforestillinger, koncerter, kunstinstallationer, måltider og kulturelle byttehandler.

 

Budget: 949.000 kr. Ansøgt: 400.000 kr.


Vurdering

Projektet opfylder i særlig grad kulturpolitikkens strategi om samspil mellem kulturen og resten af samfundet med dets fokus på kulturelle møder omkring fyrtårnene. Teatret OM arbejder desuden på en EU-ansøgning om Lighthouses i samarbejde med regionens satsning Genvej til Europa. En aktivitetsplan vil være en forudsætning for udbetaling af tilskud.

 

Foreningen Rural Forum Network Denmark: Rural Forum Midtjylland (Skive, Lemvig, Viborg, Herning, Favrskov m.fl.)

Ansøgning om tilskud til en international konference om kunst og samarbejde i landsbyer og landdistrikter. Konferencen, der skal finde sted i Åsted i Skive Kommune, handler om kunstens rolle i landsbyer og landdistrikter – og i den forbindelse om samspillet mellem land og by. Projektet er tænkt som starten på et blivende netværk, nationalt og internationalt. Konferencen samler alle projekter i RM, som arbejder indenfor dette felt - i eller uden for regi af Aarhus 2017. Der er tale om bl.a. Grasslands (Skive), Meetings (Lemvig mfl.), Kunsthallen og Landsbyerne (Viborg mfl.), Skovsnogen (Herning), Gentænk Landsbyen (Favrskov, Hedensted mfl.). Projektet gennemføres i 2017.

 

Budget: 992.000 kr. Ansøgt: 400.000 kr.

 

Vurdering

Projektet opfylder i særlig grad kulturpolitikkens strategi om udvikling og netværk. Det samler regionens projekter om landdistriktsudvikling, der blandt andet er interessant i forhold til post-2017 samarbejdet mellem regionen og kommunerne. Det er administrationens vurdering at projektet kan gennemføres for et mindre beløb end ansøgt.

 

Holstebro Kommune og Silkeborg Kommune: Forprojekt i forbindelse med udvikling af regionalt netværk for kultur og sundhed (Silkeborg og Holstebro, flere kommuner er tiltænkt)

I Region Midt er der pt. mindst syv kommuner, som arbejder på tværs af forvaltninger med det formål at undersøge kulturens positive effekt i et sundhedsfremmende regi. Holstebro Kommune med flere deltager blandt andet i det regionale projekt "Tid til læsning", mens Silkeborg afprøver konceptet "Kultur på recept". Dette forprojekt vil samle indsatserne og afholde tre seminarer, der skal bane vejen for et regionalt samarbejde om et kultur- og sundhedsnetværk.

 

Budget: 400.000 kr. Ansøgt: 200.000 kr.

 

Vurdering

Projektet opfylder i særlig grad kulturpolitikkens strategi om udvikling, netværk og samspil mellem kultur og sundhed. Projektet samler en række igangværende projekter og samarbejdspartnere og kvalificerer dermed regionens samlede indsatsområde på kultur- og sundhedsområdet, der bl.a. er relevant i forhold til post-2017 samarbejdet.

 

 

Følgende projekter har opnået tilskud i forbindelse med ansøgningsdeadline 1. september 2016

 

Filmby Aarhus: POV - Media-literacy for unge i udskolingen

Filmby Aarhus ønsker med POV (Point Of View) at afprøve og beskrive metoder, der kan forankres og bruges af lærere og pædagoger på landsplan, så de på egen hånd kan undervise i filmproduktion i 7.-10. klasse og i fritidstilbud. Der etableres 4-6 regionale ressourcecentre til forankring af projektet, og undervisningsmaterialet udgives på EMU Danmarks Læringsportal. Projektet bidrager desuden med erfaringer til et nationalt kompendium for best-practise i undervisning i filmproduktion.

Projektet understøtter regionens kulturpolitik om talentudvikling og kreativitet. Projektet udmærker sig ved at involvere elever og lærere aktivt i udviklingen af nye metoder og undervisningsmateriale og har en stærk regional forankring.

Projektet vil blive afviklet i perioden 2016-2018.

Det samlede budget er 3.976.104 kr. Region Midtjylland har bevilliget 400.000 kr.

Foreningen Strøm: Undersøgelse af elektronisk musik i Danmark

Foreningen Strøm og Fonden Roskilde Festival er i færd med en trefaset undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Undersøgelsen skal skaffe viden og fakta om den danske elektroniske genres regionale karakteristika, behov og udfordringer, så genren i alle Danmarks regioner kan synliggøres bedst muligt. Genren falder udenfor de normale støttefunktioner for musik og derfor er denne undersøgelse særlig relevant. Det ansøgte beløb dækker aktiviteter og kortlægning i Region Midtjylland.

Projektet understøtter regionens kulturpolitik om netværk og talentudvikling. Projektet bidrager til at skabe synlighed omkring en gruppe af kunstnere, som står uden netværk og udenfor de normale støttemuligheder.

Projektet vil blive afviklet i perioden 2016-2017.

Det samlede budget er 521.166 kr. Region Midtjylland har bevilliget 83.000 kr.

Læseforeningen: Tid til Læsning

Læseforeningen er i 2016  i gang med forprojektet for "Tid til læsning", og søger nu om tilskud det videre forløb. Tid til Læsning skal forankre kulturtilbuddet Guidet Fælleslæsning som et højt kvalificeret tilbud til psykisk sårbare borgere på alle niveauer, der kan tilbydes Region Midtjylland, regionens kommuner samt på sigt hele Danmark. Projektets samarbejdspartnere er Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, Risskov samt biblioteker og sundheds­forvaltninger i Horsens, Viborg, Herning, Holstebro og Ikast-Brande. I løbet af de næste 3 år, er det ambitionen at have alle kommuner i regionen med. Der er desuden dialog i gang med socialpsykiatrien i Region Midt, som selv har kontaktet Tid til læsning for at blive tilknyttet projektet.

Projektet understøtter regionens kulturpolitik om udvikling, netværk og samspil med andre vigtige samfundsområder. Det udmærker sig ved at etablere nysskabende samarbejder på tværs af kommuner og forvaltningsområder.

Projektet vil blive afviklet i perioden 2017-2019.

Det samlede budget er 5.625.000 kr. kr. Region Midtjylland har bevilliget 1.802.000 kr.

Museum Ovartaci: Ovartaci Fields

Med udgangspunkt i Ovartaci museets mission om at skabe indsigt i og forståelse af psykiske sygdommes mange aspekter ønsker museet at skabe en række mindre fokusudstillinger i samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner i Business Park Skejby. Projektet forventes at blive en ”spydspids” for museets form og fremtid i Skejby.

Projektet understøtter regionens kulturpolitik om udvikling og samspil med andre vigtige samfundsområder. Det udmærker sig ved en nytænkning af museets rolle i et lokalsamfund, herunder et samarbejde med virksomheder, uddannelsesinstitutioner og sygehus.

Projektet vil blive afviklet i perioden 2016-2018.

Det samlede budget er på 2.202.000 kr. Region Midtjylland har bevilliget 650.000 kr.

De Kulturhistoriske Museer, Holstebro: Hænder og Huse kulturarv, bæredygtighed og praktisk sans

Et netværk bestående af 5 museer og 3 tekniske skoler ønsker at udvikle og implementere et varigt samarbejde mellem de tekniske uddannelser, designuddannelserne og museerne. Hensigten er at lade historien og de gamle håndværk inspirere det helt moderne håndværk og design. Projektet består af en indsats overfor folkeskolelever, specialtilbud på de tekniske uddannelser og efteruddannelse af håndværkere.

Projektet understøtter regionens kulturpolitik om udvikling, netværk, talentudvikling og samspil med andre samfundsområder. Endvidere arbejdes der på sigt med etablering af internationalt samarbejde. Projektet udmærker sig ved at rumme et helt nyskabende samarbejde mellem kulturinstitutioner og erhvervsuddannelser.

Projektet vil blive afviklet i perioden 2017-2019.

Det samlede budget for alle tre år er 3.255.000 kr. Region Midtjylland har bevilliget 1.630.000 kr.

Museum Midtjylland: Det Store Tørklæde

Museum Midtjylland vil involvere midtjyder med forskellige etniske og kulturelle baggrunde i læring om mangfoldighed. Projektet omfatter en fysisk udstilling om brug af tørklæder, som først sættes op i Museum Midtjyllands Textilforum i Herning, og en dertil hørende online udstilling samt parallelle undervisningsforløb knyttet til udstillingen på henholdsvis ungdomsuddannelser og sprogskoler for flygtninge og indvandrere.

Projektet understøtter regionens kulturpolitik om udvikling, netværk og samspil. Projektet udmærker sig ved at sætte fokus på kulturel mangfoldighed og medvirker til styrkelse af kulturelt medborgerskab, fællesskab og demokrati i regionen.

Projektet vil blive afviklet i perioden 2017-2019.

Det samlede budget er 1.500.000 kr. Region Midtjylland har bevilliget 650.000 kr.

MMex: At rejse gennem tid og sted

MMex ønsker sammen med 9 museer og Arriva at iværksætte et eksperiment, der skaber nye former for oplevelser for togrejsende i Midtjylland. Gennem lyd, tekst og animationer vil man skabe sanselige oplevelser af de skjulte fortællinger i de landskaber, toget kører igennem. De i alt 50 historiske fortællinger vil blive formidlet på den 350 km lange rundstrækning Aarhus-Skjern-Struer-Aarhus. Blandt de øvrige samarbejdspartnere er Aarhus Universitet, Danmarks Radio og Teater Katapult.

Projektet understøtter regionens kulturpolitik om udvikling, netværk og samspil med andre samfundsområder. Projektet udmærker sig ved at nytænke museernes måde at møde publikum på uden for de sædvanlige rammer.

Eksperimentet vil blive gennemført i juli 2017.

Det samlede budget er 1.164.880. Region Midtjylland har bevilliget 215.000 kr.

Seachange Lab/Det Andet Teater: Moving Spaces

Moving Spaces er et samarbejde mellem professionelle scenekunstnere, et antal kulturforvaltninger i Region Midtjylland, lokale kunstnere, institutioner og borgere om at forvandle byrum gennem uformelle, legende twists og interventioner. Grundidéen er at åbne, forandre eller bevæge byens rum, invitere borgerne indenfor, og at bruge site specifik kunst til at afprøve muligheder for udvikling af byrum, der på nuværende tidspunkt ikke fungerer optimalt.

Projektet understøtter regionens kulturpolitik om udvikling og samspil og udmærker sig ved sin borgerinvolverende tilgang og brede regionale relevans inden for byrumsudvikling.

Projektet vil blive afviklet i 2017.

Det samlede budget er 1.972.500 kr. Region Midtjylland har bevilliget 200.000 kr.

ET4U: MEETINGS - et video- og performanceprojekt i Midt- og Vestjylland

Foreningen ET4U står bag et omfattende video- og performanceprojekt der finder sted i 7 af regionens kommuner (Herning, Lemvig, Struer, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande og Skive). Over en fireårig periode produceres der en række stedsspecifikke og borgerinddragende kunstværker (specifikt video og performances) af internationale samtidskunstnere i samarbejde med lokalbefolkningen. Værkerne udstilles på utraditionelle steder som lader, kirker, nedlagte huse, grusgrave mm. i forbindelse med to regionale kulturfestivaler i henholdsvis 2017 og 2019. Forventningen er, at projektet på sigt kan danne grundlag for en tilbagevendende international samtidskunstbiennale eller triennale.

Projektet understøtter regionens kulturpolitik om internationalt udsyn og netværk og udmærker sig ved mange lokale, regionale og internationale partnerskaber samt en stærk forankring i det Midt- og Vestjyske.

Projektet vil blive afviklet i perioden 2016-2019.

Det samlede budget er 4.265.000 kr. Region Midtjylland har bevilliget 500.000 kr.

MMex: Sharing is Caring

MMex har overtaget værtskabet for den internationale konference Sharing is Caring, der handler om væsentlige spørgsmål inden for digitalisering af kulturarv og formidling på museer, biblioteker og arkiver. Konferencen har tidligere været afholdt i DR-byen af Statens Museum for Kunst og Organisationen af Danske Museer. Konferencen  gennemføres i Aarhus i 2017. Der forventes 250 deltagere hvoraf halvdelen vil være udenlandske. Øvrige parter i konferencen er Statens Museum for Kunst, Aarhus Universitet og Dansk Center for Museumsforskning (et universitetsnetværk).

Projektet understøtter regionens kulturpolitik om netværk og internationalt udsyn og samarbejde. Projektet bidrager til en international synliggørelse af en midtjysk styrkeposition indenfor digital formidling og tilgængeliggørelse af kulturarven.

Projektet vil blive afviklet i 2017.

Det samlede budget er 816.000 kr. Region Midtjylland har bevilliget 200.000 kr.

Den ny Maltfabrik: Statens Værksteder for Kunst – Vest

Projektet har til formål at sikre, at Statens Værksteder for kunst og design får en afdeling i provinsen med udgangspunkt i vækst- og udviklingsprojektet Den ny Maltfabrik. Konkret skal nærværende ansøgning fremme processen og bl.a. gøre det muligt at etablere midlertidige værkstedsfaciliteter potentielt understøttet af opholdsfaciliteter, så Den ny Maltfabrik i tæt samarbejde med bl.a. Statens Værksteder og Slots- og Kulturstyrelsen kan teste modellen allerede inden Den ny Maltfabrik står færdig.

Det er et projekt, der potentielt kan få betydning for en styrkelse af regionens internationale position inden for billedkunst og design og for en styrkelse af det billedkunstneriske og kreative miljø i Midtjylland.

Projektet vil blive afviklet i perioden primo 2017 – ultimo 2018.

Det samlede budget er 2.000.000 kr. Region Midtjylland har bevilliget 1.000.000 kr.

Fonden Filmtalent: Film/Music Direction

Den nyetablerede overbygning på de fire danske filmværksteder med base i Region Midtjylland, Fonden Filmtalent, og Det Jyske Musikkonservatorium er gået sammen om at skabe et tværfagligt talentudviklingsforløb for unge filminstruktører og komponister. Projektet er i første omgang et pilotprojekt, hvor potentialet i et kreativt samarbejde mellem de to fagligheder afprøves og evalueres. Forventningen er, at projektet senere vil kunne udbredes til et landsdækkende initiativ.

Projektet understøtter regionens kulturpolitik om talentudvikling og kreativitet og udmærker sig ved sine samarbejder på tværs af forskellige talentudviklingsmiljøer.

Projektet vil blive afviklet i perioden ultimo 2016 – primo 2017.

Det samlede budget er 241.000 kr. Region Midtjylland har bevilliget 99.000 kr.

Performing Arts Platform: Connections Platform 2017-2020

Performing Arts Platform står bag CONNECTIONS, et 3-årigt strategisk projekt, som har til formål at udvikle og styrke den professionelle dans i Region Midtjylland samt at tiltrække nye, spændende koreografer og dansere og dermed bidrage til et levende dansemiljø i regionen. Projektet udvikler en koreografisk platform med fokus på udvikling og international udveksling. Platformen er struktureret som en stafet og er derfor markant anderledes fra almindelige ”artist-in-residence”-forløb.

Projektet understøtter regionens kulturpolitik om udvikling, netværk, talentudvikling og udsyn. Projektet udmærker sig ved at styrke samarbejdet mellem regionens danseinstitutioner og koreografer.

Projektet vil blive afviklet i perioden 2017-2020.

Det samlede budget er 1.740.000 kr. Region Midtjylland har bevilliget 300.000 kr.