Region Midtjylland har et meget varieret musiklandskab fra musikskoler til spillesteder og store festivaler.

Region Midtjylland har været medvirkende til at stifte netværket Videnscenter for musik, der søger at samle musikundervisningsinstitutionerne i regionen.

Videnscenter for Musik
Videnscenter for Musik er opstået som en ide blandt musikskoleledere i Midtjylland. Det skal være et kraftcenter for udvikling og en naturlig samarbejdspartner for kulturformidlende aktører.

Læs mere om Videnscenter for Musik

Oversigt over musikskoler i Region Midtjylland