Her finder du lovgivning inden for regional udvikling, som fortæller, hvad regionsrådets opgaver er inden for de forskellige områder.

Regionsrådets regionale udviklingsopgaver

Vækstforum

Love og bekendtgørelser om jordforurening

Lovgivning på uddannelsesområdet

Lovgivning på kulturområdet

Lovgivning i forhold til landdistrikter og udkantsområder

Lovgivning om trafik og infrastruktur

EU's Strukturfonde

Andre regler