Region Midtjylland ønsker at understøtte en effektiv og bæredygtig mobilitet i regionen. De forskellige transporttilbud, den trafikale og digitale infrastruktur har stor betydning for bosætning, arbejdspladser, trivsel og miljøet.

Vi har ansvaret for de regionale busser, der kører på tværs af kommunerne, Lemvigbanen og ejer sammen med Aarhus Kommune den ny letbane.

Vi arbejder på at skaffe flere statslige midler til trafikal infrastruktur og forbedre mobil- og bredbåndsdækningen i regionen til glæde for både virksomheder og borgere.