Adgang til hurtigt internet og god mobildækning i både byer og landdistrikter er afgørende for væksten i hele Region Midtjylland.

Desværre er der flere steder i regionen udfordringer med dækningen. Dem arbejder regionen for at løse med udgangspunkt i en fælles handlingsplan vedtaget sammen med de 19 kommuner. Blandt andet med en række anbefalinger til staten.

Strategi og handlingsplan for digital infrastruktur (pdf)

Anbefalinger til staten

Mobildækning

Bredbåndsdækning (fastnet)

Bredbåndspuljen