Letbanen binder Østjylland sammen

Region Midtjylland ejer 50 pct. af Letbaneselskabet, der driver Danmarks første letbane, der med udgangspunkt i Aarhus skaber bedre sammenhæng i Østjylland.

Den politiske vision om letbaner i Aarhusområdet er funderet i Letbanesamarbejdet mellem otte kommuner (Aarhus, Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Silkeborg, Skanderborg og Syddjurs), Region Midtjylland og trafikselskabet Midttrafik.

Læs meget mere på Letbanens hjemmeside

Første etape af Letbanen

Første etape af Letbanen bliver i cirka 110 kilometer lang. Den nye strækning fra Aarhus H til Lystrup består af 12 kilometer nye letbanespor.

Grenaabanen, som løber fra Aarhus H, udgør cirka 70 kilometer. Odderbanen udgør knap 30 kilometer. På begge strækninger genbruges de gamle jernbanespor i opdateret version.

Letbanens første etape får i alt 49 stationer. Grenaabanens og Odderbanens nuværende stationer bevares og hertil kommer 17 stationer på den nye strækning. Derudover er der planlagt nye standsningssteder i Thorsager og Hessel på Djursland.