Fælles prioritering af infrastruktur

Region Midtjylland arbejder tæt sammen med kommuner og stat for at sikre fysisk infrastruktur, der får regionen til at hænge optimalt sammen og samtidigt giver adgang til resten af Danmark og verden.
Blandt andet i form af fælles prioritering på tværs af de 19 kommuner af ønskede investeringer i motorveje, havne og lignende.

Mobilitet på Djurs

Mobilitet på Djurs er et samarbejde mellem Region Midtjylland, Norddjurs og Syddjurs kommuner og Midttrafik. Målet er at definere de strategiske principper for, hvordan Djursland bindes effektivt sammen internt, mod Aarhus og Randers og for Djurslands opkobling på den nationale og internationale infrastruktur.

Læs mere om mobilitet på Djurs

Fast Kattegatforbindelse

Region Midtjylland arbejder sammen med kommunerne i regionen for at få Folketinget til at beslutte en fast Kattegatforbindelse mellem Jylland og Sjælland.

Arbejdet foregår primært i Kattegatkomitéen, stiftet i 2008 af repræsentanter for erhvervslivet, organisationer, videninstitutioner og politikere i Regionen. Region Midtjylland varetager sekretariatet for komitéen sammen med Aarhus Kommune.

Kattegatkomitéens formål er, at:'

  • Synliggøre, udbrede og videreudvikle visionen om et nyt sammenhængende Danmark
  • Påvirke Folketinget til at igangsætte en tilbundsgående analyse/undersøgelse af en fast Kattegatforbindelse
  • Arbejde for en bred politisk beslutning om en fast Kattegatforbindelse
  • Tidligere trafik- og miljøminister Jens Kampann er formand for Kattegatkomitéen

Læs mere på Kattegatforbindelsens hjemmeside 

Revideret indspil til infrastruktur 2013