Fælles prioritering af trafikal infrastruktur

Region Midtjylland arbejder tæt sammen med kommuner og stat for at sikre trafikal infrastruktur, der får regionen til at hænge optimalt sammen og samtidig giver adgang til resten af Danmark og verden.

Region Midtjylland har sammen med de 19 kommuner i regionen udarbejdet fælles anbefalinger til statslige investeringer i regionens trafikale infrastruktur, veje, jernbaner og en fast Kattegatforbindelse.

Det første fælles indspil blev udarbejdet i 2007 og er senere revideret i 2013.

Revideret indspil til infrastruktur 2013

Fast Kattegatforbindelse

En af de fælles prioriteringer er at få etableret en fast Kattegatforbindelse mellem Jylland og Sjælland. Forbindelsen skal være med til at binde Danmark bedre sammen til gavn for vækst og udvikling i hele landet, bl.a. ved en togforbindelse med kun én times transporttid mellem Aarhus og København.

Derfor deltager Region Midtjylland i Kattegatkomitéen, som vi var med til at stifte i 2008.

Kattegatkomitéens formål er, at:

  • Synliggøre, udbrede og videreudvikle visionen om et nyt sammenhængende Danmark
  • Påvirke Folketinget til at igangsætte en tilbundsgående analyse/undersøgelse af en fast Kattegatforbindelse
  • Arbejde for en bred politisk beslutning om en fast Kattegatforbindelse

Tidligere trafik- og miljøminister Jens Kampmann er formand for Kattegatkomitéen, som ledes af et formandskab, som foruden Jens Kampmann består af tidligere regionsrådsformand i Region Midtjylland Bent Hansen, regionsrådsformand i Region Nordjylland Ulla Astman, borgmester i Kalundborg Kommune Martin Damm og borgmester i Aarhus Kommune Jacob Bundsgaard. Der vælges nyt formandskab den 30. april 2018.

Kattegatkomitéen har ca. 40 medlemmer, som består af repræsentanter for erhvervslivet, organisationer, videninstitutioner og regionale og kommunale politikere.

Region Midtjylland varetager sekretariatet for komitéen sammen med Aarhus Kommune.

Læs mere på En fast Kattegatforbindelses hjemmeside.