Herunder findes en række publikationer om energi - du kan også læse mere om energi indsatsen i Region Midtjylland.

Slutrapport for 'midt.energistrategi'

Slutrapporten for 'midt.energistrategi' er udarbejdet af fagpersoner i partnerskabet. Læs anbefalinger til strategier for mere vedvarende energi i Region Midtjylland, effekt på lokal omsætning og jobs mv. Sidst i rapporten har hver af de 19 kommuner og regionen udarbejdet et opslag som beskriver mål og handlinger vedtaget i egen kommune og regionen.

Slutrapport for 'midt.energistrategi' (ipaper)

Slutrapport for 'midt.energistrategi' (pdf) 

Slutrapport for 'midt.energistrategi' pixi-udgave

Grønt regnskab

Region Midtjylland udgiver hvert år et grønt regnskab over det samlede forbrug af el, varme, vand og affald på regionens hospitaler og regionshuse de seneste tre år. Det understøttes af Region Midtjyllands Lokal Agenda 21 strategi og handlingsplan.

Grønt regnskab 2017 (pdf)

Agenda 21

”Samfundsansvar og bæredygtighed” for perioden 2016 - 2019 er en videreførelse af de hidtidige Agenda 21 strategier og handleplaner, som fokuserer på energiforbrug, ressourcer og miljø og affald.

Fra 2016 omfatter strategien også indsatser i forhold til voldsomme klimapåvirkninger, arbejdsmiljø, uddannelse og Det Sociale Kapitel samt social dumping.

Læs Agenda 21 strategien 2016-2019 "Samfundsansvar og bæredygtighed", januar 2016 (pdf)

Grønne varer og tjenester

De midtjyske virksomheder trækker hele Danmarks grønne omsætning og beskæftigelse i vejret. Over halvdelen af landets grønne eksport kommer fra Midtjylland, der også er hjemsted for hver tredje grønne arbejdsplads. Det fremgår af en analyse, som de tre vestdanske regioner står bag.

Læs analysen "Grønne varer og tjenester" (pdf).

Rådgivningsforløb i FjernvarmeVækst

Grøn Energi under Dansk Fjernvarme er operatør på programmet FjernvarmeVækst, som er iværksat af Regionsrådet og Vækstforum i Region Midtjylland. Som led i programmet er der givet støtte til gennemførelse af rådgivningsforløb for 17 fjernvarmeværker i Region Midtjylland. Der foreligger nu en sammenfattende rapport om de 17 rådgivningsforløb.

Læs rapporten "Rådgivningsforløb i FjernvarmeVækst" (pdf)

Udvikling og omstilling i vindmølleindustrien

Rapporten belyser hvordan den globale udvikling i vindmølleindustrien har påvirket den danske vindmølleindustri. Udgivet af Vindmølleindustrien i samarbejde med Region Midtjylland, Aarhus Universitet og Foreningen Vestdansk Investeringsfremme.

Udvikling og omstilling i vindmølleindustrien, 2012 (pdf)