Danske Råstofsøer - Vandkvalitet og Biologisk tilstand

Allerede i dag findes der i Danmark mange søer dannet i forbindelse med råstofindvinding. Med henblik på, at indhente viden til brug for såvel råstofplanlægning som tilrettelæggelse af konkret indvinding har formålet med dette projekt været, at undersøge tilstanden i en række danske råstofsøer for derigennem at kunne vurdere, hvilken naturkvalitet der bliver skabt, når der
indvindes råstoffer under grundvandsspejl.

Læs publikationen Danske Råstofsøer - Vandkvalitet og Biologisk tilstand, 2017 (pdf).

Konsekvenser for grundvandskvaliteten ved råstofindvinding under grundvandsspejlet

Der findes store råstof-forekomster under grundvandsspejlet, men tager grundvandskvaliteten skade af råstofindvinding under grundvandsspejl? Indvinding af råstoffer under grundvandsspejlet betyder imidlertid en bedre udnyttelse af råstofressourcen og reducerer dermed behovet for udpegning af nye graveområder.

Læs publikationen Konsekvenser for grundvandskvaliteten ved råstofindvinding under grundvandsspejlet, november 2014 (pdf)

Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding

Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding definerer nogle spilleregler for sameksistens – fra ansøgning om gravetilladelse til efterbehandlingen er afsluttet. Målet er, at løsningen af de problemer, der opstår, i højere grad kan ske gennem dialog mellem virksomheden og naboerne. Ved at indgå i kodekset, ved naboer hvad de kan forvente af virksomheden – udover det, der står i gravetilladelsen.

Læs publikationen Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding (pdf).

De underjordiske skatte

Ingen udvikling uden råstoffer - Dialog Magasin for Regional Udvikling nr. 27, 2015

Regional Udvikling har i dette tema beskæftiget sig med råstoffer.
Læs bl.a. om de råstoffer regionen graver efter, hvordan graveområder kan tænkes ind i byudvikling eller den natur der indfinder sig i råstofgrave efter endt indvinding.

Læs Dialog om: De underjordiske skatte (pdf) eller

Læs Dialog om: De underjordiske skatte (bladremagasin)