Det seneste år er beskæftigelsen i Region Midtjylland steget med 8.232 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. Den private beskæftigelse er vokset med 9.106 lønmodtagere, mens den offentlige beskæftigelse er faldet med 874 lønmodtagere.

Samtidig stiger antallet af ledige, hvilket indikerer, at arbejdsstyrken også stiger.

Omsætningen og eksporten vokser, og eksportfremgangen er særlig stor inden for energi og klima.

Konjunkturindikatorerne peger i øjeblikket opad for både industri, bygge og anlæg og serviceerhverv. Der er kraftig stigning i manglen på arbejdskraft i byggeriet.

Konjunkturredegørelse 3. kvartal 2017

Konjunkturredegørelse 2. kvartal 2017

Konjunkturredegørelse 1. kvartal 2017

Konjunkturredegørelse 4. kvartal 2016