Den Regionale UdviklingsPlan, som ofte blot blev kaldt RUP'en er nu et historisk dokument. 

Før tilblivelsen af Regionsrådets og Vækstforums fælles Vækst- og Udviklingsstrategi, havde Vækstforum sin egen Erhvervsudviklingsstrategi. Regionsrådet vedtog sideløbende en samlende og retningssættende strategi for helhedsorienteret udvikling af midtjylland, Den Regionale Udviklingsplan.

Den regionale udviklingsplan var lovgivningsmæssigt hjemlet i lov om planlægning.

Regionsrådet i Region Midtjylland udarbejdede regionale udviklingsplaner i 2008 og i 2012. Disse blev begge til i tæt dialog med de 19 midtjyske kommuner (herunder bl.a. kommunernes planstrategier) og andre interesserede regionale aktører.