Til uddybning og supplement til den regionale udviklingsplan kan her hentes relevant baggrundsmateriale. Der er fra den digitale udgave af den regionale udviklingsplan linket direkte til flere af dokumenterne.

Baggrundsmaterialet er samlet under følgende overskrifter:

 Samt indsatsområderne i den regionale udviklingsplan 2012:

   

 Klimatilpasning 
   Energi og miljø
   Uddannelse
   Byer og landskab
   Mobilitet
   Erhverv og turisme
   Kultur
   Sundhed


Af øvrigt baggrundsmateriale af betydning for den regionale udviklingsplan kan nævnes andre myndigheders analyser, planer og strategier.