Se hvad der er i gang

Regionen igangsatte en række initiativer for at realisere den strategi, der er lagt i den regionale udviklingsplan. Initiativerne involverede ofte andre regionale aktører, især kommunerne. Kommunerne og de øvrige regionale aktører igangsatte også selv initiativer med samme formål.

Notat med status over hvilke initiativer, der var igangsat primo marts 2013. Der er redegjort for igangsatte projekter/aktiviteter. Ofte er de nævnte projekter alene eksempler på aktiviteter. Alle kommuner, som er direkte involveret i aktiviteterne er nævnt. Oplysning om alle projekter og om nøglepersoner ved regionen og hos kommunerne kan indhentes hos de nævnte teams, afdelinger eller projektgrupper.

I notatet skelnes med farvede trekanter mellem indsatser i støbeskeen, i gang eller gennemført.

Oversigten er primo marts 2013.