Det Rådgivende udvalg for Regional Udvikling blev nedsat af regionsrådet netop for at udvikle den regionale udviklingsplan 2012. Udvalget ønskede at involvere bredt for at gøre den regionale udviklingsplan til en fælles strategi for flere regionale aktører.

De mange resultater og brugbare erfaringer fra den første regionale udviklingsplan blev sammen med en masse nye idéer bragt i spil under udarbejdelse af forslag til Regional Udviklingsplan 2012:

Depeche fra den 1. regionale udviklingsplan
Handlings- og tidsplan for revisionsarbejdet frem mod 2012

Der blev holdt kick-off for alle regionale aktører den 27. oktober 2010 i Kulturspinderiet i Silkeborg. Hertil er udarbejdet et inspirationshæfte (pdf). Program for kick-off konference (pdf).
Se materiale fra konferencen.

Det Rådgivende Udvalg for Regional Udvikling gennemførte en række dialogmøder for at få ideer til den nye strategi.

Dialogmøderne har handlet om:
byroller - 4. januar 2011
infrastruktur og kollektiv trafik - 2. februar 2011
viden og uddannelse - 7. april 2011, samt
bæredygtighed - 10. marts 2011