Regionen understøtter på flere fronter Den Regionale Udviklingsplans mål om at øge antallet af unge med ungdomsuddannelser eller videregående uddannelser samt at hæve det generelle uddannelsesniveau i befolkningen.

Desuden arbejder regionen i regi af Vækstforum på at sikre, at arbejdsstyrken udvikler sig i takt med virksomhedernes behov. Dette er en forudsætning for vækst og udvikling i regionen.

Det sker bl.a. via regionens:

  • Udviklingspulje, der årligt fordeler cirka 20 mio. kroner til udviklingsprojekter på uddannelsesinstitutionerne
  • Fordelingsudvalg, der varetager fordeling af elever på regionens gymnasier
  • Koordinerende funktion i forhold til VUC og andre uddannelsesinstitutioner

Læs mere om regionens opgaver inden for det ordinære uddannelsessystem.

Uden for det ordinære uddannelsessystem arbejder regionen med:

  • en række efter- og videreuddannelsesinitiativer i regi af Vækstforum.

Arbejdet med at udvikle arbejdsstyrken foregår både kvalitativt (opkvalificering af arbejdsstyrken) og kvantitativt (udvidelse af arbejdsstyrken).

Læs mere om denne uddannelses, beskæftigelses- og erhvervsudvikling.