De rette og tilstrækkelige menneskelige ressourcer og kompetencer har fået stigende betydning for virksomhedernes innovation og vækstmuligheder ligesom udbuddet af arbejdskraft er en væsentlig faktor for regional vækst. Dette afspejles i Vækstforums indsatsområder.
En effektiv regional erhvervsfremme involverer et tæt samspil mellem erhvervsfremmeindsatsen, beskæftigelsesindsatsen og uddannelsespolitik. Derfor må der etableres et tæt samarbejde mellem de forskellige politiske aktører på de respektive områder:
Det er nødvendigt at sikre, at virksomhederne får adgang til den nødvendige arbejdskraft. Det vil sige at sikring af såvel den kvalitativt som den kvantitativt arbejdsstyrke er en forudsætning for fortsat vækst og udvikling i regionen.

KOMPETENCEmidt

KOMPETENCEmidt er rammen om seks regionale konsortier/centre hvor virksomheder og medarbejdere kan få rådgivning og vejledning om efter- og videreuddannelse. 

Læs mere om KOMPETENCEmidt.

Det Midtjyske kompetenceråd

Det Midtjyske kompetenceråd er et rådgivende organ på kompetenceområdet for Regionsrådet, Vækstforum og Konsortierne under KOMPETENCEmidt i Region Midtjylland 

Læs mere om Det Midtjyske kompetenceråd.

Viden til vækst

”Viden til vækst” er en invitation til et regionalt samarbejde om en vækstpolitik, der tager udgangspunkt i vores menneskelige ressourcer. Visionen er at gøre Kattegat/Skagerrak-regionen til en kompetent vækstregion i et sammenhængende Skandinavien. I dette udspil sættes ord på de muligheder og udfordringer, der findes i i arbejdet med en fælles kompetencebaseret vækstpolitik. 

Læs mere om invitationen til det regionale samarbejde

Det regionale vidennetværk

Det regionale vidennetværk er et analyse- og formidlingssamarbejde om kompetencer og kompetenceudvikling i Region Midtjylland. Vidennetværket er et formaliseret samarbejde mellem VEU-centrene i Midtjylland, Jobcentrene, Region Midtjylland, Beskæftigelsesregion Midtjylland og Erhvervsservicesystemet.

Læs mere om det regionale vidennetværk

Rummelig imidt

Rummelig imidt skal bidrage til at øge arbejdsstyrken i Region Midtjylland. Indsatsen skal bidrage til at skabe et mere rummeligt arbejdsmarked til gavn for de borgere, som i dag har svært ved at finde deres vej ind på virksomhederne og til gavn for regionens virksomheder, som både får nye medarbejdere og mulighed for at styrke deres branding på at de tager et socialt ansvar.

Læs mere om Rummelig imidt her