Regionen understøtter på flere fronter den regionale Vækst og Udviklingsstrategi om at øge antallet af unge med ungdomsuddannelser eller videregående uddannelser samt at hæve det generelle uddannelsesniveau i befolkningen.

 

Det sker bl.a. via regionens:

  • Udviklingspulje, der årligt fordeler cirka 20 mio. kroner til udviklingsprojekter på uddannelsesinstitutionerne
  • Fordelingsudvalg, der varetager fordeling af elever på regionens gymnasier
  • Koordinerende funktion i forhold til VUC og andre uddannelsesinstitutioner