Fordelingskriterier til HF og STX (almen gymnasial uddannelse)

 

Regionen understøtter på flere fronter den regionale Vækst og Udviklingsstrategi om at øge antallet af unge med ungdomsuddannelser eller videregående uddannelser samt at hæve det generelle uddannelsesniveau i befolkningen.

Det sker bl.a. via regionens:

  • Udviklingspulje, der årligt fordeler cirka 20 mio. kroner til udviklingsprojekter på uddannelsesinstitutionerne
  • Fordelingsudvalg, der varetager fordeling af elever på regionens gymnasier
  • Koordinerende funktion i forhold til VUC og andre uddannelsesinstitutioner

 

Berørte uddannelser

 

 

  

 

  

Aktuelt

Udmøntning af udviklingspuljen
Denne gang under temaet: Udvikling af den pædagogiske kerneydelse i ungdomsuddannelserne

Uddannelsestal 2015

Praktikpladsanalyse 2015