Uddannelsespoltik 2016-2020

Regionsrådet vil understøtte et sammenhængende, innovativt og internationalt orienteret uddannelsessystem, som kan sikre de unge en god og anvendelig ungdomsuddannelse i hele regionen, og som sikrer dem adgang til arbejdsmarkedet eller videreuddannelse.

Regionsrådet vil understøtte udviklingen af et fleksibelt uddannelsessystem, som gennem nye organisations- og læringsformer og digitale løsninger kan tilbyde de unge i Region Midtjylland et udbud af uddannelser, som giver de unge de bedste muligheder for læring og gennemførelse af en uddannelse.

Uddannelsessystemet i Region Midtjylland skal være på forkant med udviklingen på arbejdsmarkedet og med virksomhedernes efterspørgsel efter kompetencer, ligesom uddannelsessystemet skal bidrage til udvikling af nye løsninger på samfundsmæssige udfordringer og være med til at skabe vækst og innovation.

Se uddannelsespolitikken - link.