Den stigende digitalisering af samfundet medfører, at der hver dag registreres og lagres enorme mængder data (Big Data) i både det offentlige og private. Big Data bliver derfor betragtet som driveren for den fjerde industrielle revolution, hvor data bliver det vigtigste råstof.

Flere analyser peger på, at der er store potentialer i brugen af Big Data, men at de danske virksomheder halter efter i brugen af Big Data i deres forretning - der er behov for at skabe et digitaliseringsløft. Private og offentlige virksomheders digitale omstilling skal derfor styrkes til at omsætte de mange nye digitale muligheder til services, produkter og løsninger, som danske virksomheder kan bidrage med til det globale marked.

Region Midtjylland adresserer disse udfordringer gennem følgende initiativer:

DABAI - DAnish Center for Big Data Analytics driven Innovation

Innovativ brug af Big Data

Christoffer Buch-Larsen
Udviklingskonsulent

E: chrbuc@rm.dk
M: 2490 0077

Billede af Jens Kjersgaard

Jens Kastrup Kjersgaard
Udviklingskonsulent

E: jenkje@rm.dk
M: 5150 6046

Kontor: Sundhedsinnovation, Kultur og Uddannelse
Team: Sundhedsinnovation

Billede af Tine Lai Andersen

Tine Lai Andersen
Udviklingskonsulent

E: TineLai.Andersen@ru.rm.dk
M: 2924 4172

Kontor: Sundhedinnovation, Kultur og Uddannelse
Team: Uddannelse og Kompetenceudvikling