Billede fra Kroma

Klog hverdagsmad – en fødevaresatsning 

Region Midtjylland er Danmarks fødevareregion nummer et. Det satte regionens vækstforum en tyk streg under allerede i 2007 med en beslutning om, at fødevareområdet skulle have et “innovationsløft”.

Dengang var efterspørgslen efter unikke og “intelligente” fødevarer stigende. Det traditionelle produktionserhverv var godt på vej til at blive et vidensintensivt og innovativt erhverv. Den transformation er fortsat i fuld gang og forandringen kræver særlig støtte til små og mellemstore virksomheder. 

Region Midtjylland og vækstforums strategi og handlingsplan for fødevareindsatsen er lavet i samarbejde med branchen. I dag er den samlet under overskriften "Klog hverdagsmad - til en verden i forandring 2016-2020" (pdf). 

Formålet med indsatserne er at bringe de rigtige mennesker sammen for at styrke innovation, vækst og beskæftigelse i fødevareerhvervet, hvor stadig flere jobs bliver videnstunge. 

Fødevaresatsningen i Region Midtjylland har tre overordnede indsatser, der hver især søger at understøtte udvikling af fødevarevirksomheder i Danmark – og specifikt Region Midtjylland. Læs om fødevaresatsningen 2007-2017 i Region Midtjylland (pdf) - (folder på engelsk - pdf). 

Herudover er Region Midtjylland base for Scale-Up Denmarks (elitetræningsprogram) hub for fødevarer. 

Den danske fødevareklynge - Danish Food Cluster

Innovationsmiljø for SMV'er - Future Food Innovation

Lokal udviklingsplatform for SMV'er - Engagefood

Elitetræning til iværksættere i "Scale-up"

Engagefood

Engagefood har fokus på at kompetence- og markedsudvikle små og mellemstore fødevarevirksomheder med vækstvilje og -potentiale.
Se her hvordan!

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Innovate Food 2017

Danish Food Clusters årlige konference Innovate Food var i 2017 i Aarhus en lidt anderledes konference, men studerende der sideløbende arbejde med fremtidens udfordringer for seks større fødevarevirksomheder i Danmark. 

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.