Turisme er et internationalt væksterhverv, hvor der fortsat forventes en vækst fremover. En tilbagegang i turismen i Danmark (og Region Midtjylland) er de seneste år vendt til en fremgang. 

Vækstforum for Region Midtjylland ønsker fortsat aktivt at medvirke til at skabe udvikling og vækst i turismen. På mødet den 15. juni 2016 har Vækstforum vedtaget "Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020" og "Handlingsplan 2016-2020 VÆKST i turismen 2.0 i Region Midtjylland".

Turismen hører ind under Fokuseret vækst i Vækst- og udviklingsstrategi 2015-2025 og under fokusområdet Kreative erhverv, ikt og turisme i Vækstplan 2016-2020.

TOURISMX

Danske Turismekompetencer

Eventpulje er sat i bero

NECSTouR - The Network of European Regions for Competitive and Sustainable Tourism