Hverdage kl. 08-16: Ring til egen læge. Hvis du som beboer på Tunø ikke er tilmeldt en fast læge, kan du kontakte den praktiserende læge, du normalt benytter.

Turister og borgere, som ikke har adgang til egen læge, har også mulighed for at kontakte lægevagten på telefon 70 11 31 31. På hverdage kl. 8-16 er telefonen bemandet med behandlersygeplejersker.

Ved behov for lægehjælp uden for egen læges åbningstid: Ring til lægevagten på telefon
70 11 31 31.

I sommerperioden (uge 26-32) er der læge på Tunø, som kan kontaktes på telefon 21 67 61 30. Lægen fungerer også som vagtlæge i perioden.

Adressen på Tunø er (benyttes kun om sommeren):
Ølykkecentret
Tunø Hovedgade 3
8799 Tunø