Adresse:
Grenaa Sundhedshus
Sygehusvej 17
8500 Grenaa

Åbningstid: 8.00-22.00 alle dage

Oversigtskort.

På Region Midtjyllands skadestuer og akutklinikker kan du få behandlet skader, som du har fået inden for det seneste døgn.

Ring ved sygdom og skade

Hvis du er blevet akut syg eller kommet til skade, skal du ringe først.

  • Hverdage kl. 8-16: Ring til egen læge.
  • Fra kl. 16 til 8 om morgenen, weekend og helligdage: Ring til lægevagten på telefon 70 11 31 31.

Lægen hjælper dig videre til behandling hos egen læge, på skadestue eller på akutklinik.

Turister og borgere, som ikke har adgang til egen læge, kan om dagen kontakte nærmeste praktiserende læge eller lægevagten på tlf. 70 11 31 31. På hverdage kl. 8–16 er lægevagten bemandet med behandlersygeplejersker.

Kontaktinformation

Akutklinik / Kirurgisk ambulatorium.
Grenaa Sundhedshus
Sygehusvej 17
8500 Grenaa.
Tlf.: 7842 1945 
Fax: 7842 4320

Telefonvisitation:
Hverdage 8-16:
Ring til egen læge
Hverdage fra kl. 16 til 8 og weekend og helligdage:
Lægevagten: 70 11 31 31