Behandling i Danmark når du bor i andet EU/EØS-landSom offentligt sygeforsikret i et andet EU/EØS-land har du mulighed for at søge din planlagte sygehusbehandling i Danmark. Du skal betale for behandlingen på det danske sygehus. Dine rettigheder følger af direktiv 2011/24/EU om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser

Du kan læse mere om dine rettigheder til planlagt sygehusbehandling i Danmark på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmmeside.

Hvis du ønsker mere information om dine rettigheder og muligheder for at søge planlagt sygehusbehandling i Region Midtjylland, kan du ringe til regionens patientkontor (nationalt kontaktpunkt), tlf.: 7841 0444. 

Hvis du ønsker planlagt behandling i Region Midtjylland, skal du selv indgå aftale med det sygehus, som du ønsker behandling på. Du skal altså selv kontakte sygehuset. Når sygehuset har modtaget din ansøgning om behandling, vil de træffe beslutning om, du kan modtages til behandling der.

Kontaktinformation for hospitaler i Region Midtjylland:

Aarhus Universitetshospital

Adresse: Aarhus Universitetshospital, Regnskabsafdelingen, Att.: Helle Høgh, Bygning 1, Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C

Tlf.: +45 7845 0583

Regionshospitalet Randers

Adresse: Regionshospitalet Randers, Skovlyvej 15, 8930 Randers

Tlf. +45 7842 0025

Hospitalsenhed Midt

Hospitalsenhed Midt, Økonomi & Plan, Heibergs Alle 6, 8800 Viborg

Tlf.: +45 7844 1400

Hospitalsenheden Vest
Adresse: Hospitalsenheden Vest, Gl. Landevej 61, 7400 Herning

Tlf.: +45 7843 0000

Hospitalsenheden Horsens

Adresse: Regionshospitalet Horsens, Att.: Regnskabsafdelingen, Sundvej 30, 8700 Horsens

Tlf.: +45 7842 5114

Psykiatrien i Region Midtjylland

Adresse: Psykiatriens Centrale Visitation, Psykiatriens Hus, Falkevej 5, 8600 Silkeborg

Tlf.: +45 7847 2750

Ring til Patientkontoret

Ring på 7841 0444

mandag 9-12, tirsdag til fredag 10-12, samt onsdag 14-15.30

rød, gul og grøn på forskellige tidspunkter

Skriv en e-mail

patientkontoret@rm.dk eller via sikker mail (digital post).
Hvorfor sikker mail?

Skriv et brev

Region Midtjylland 
Patientkontoret 
Skottenborg 26 
8800 Viborg

Personlig henvendelse  

Du kan mødes med en patientvejleder. Kontakt Patientkontoret for at aftale nærmere.