Som borger kan man let komme i tvivl om, hvor en klage skal sendes til. Det er heller ikke usædvanligt, at en klage skal opdeles i flere punkter, der skal behandles af forskellige myndigheder.

Man kan klage over alle forhold i sundhedsvæsenet via Patientkontoret.
Du kan dog også sende klager direkte til de enkelte myndigheder på klageområdet.

Patientkontoret kan hjælpe dig med at få formuleret klagen eller sende den videre til rette myndighed.

Klagesystemet i sundhedsvæsenet

Du har flere muligheder for at klage inden for sundhedsvæsenet. 


Du kan læse mere på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

Ring til Patientkontoret

Ring på 7841 0444

mandag 9-12, tirsdag til fredag 10-12, samt onsdag 14-15.30

rød, gul og grøn på forskellige tidspunkter

Skriv en e-mail

patientkontoret@rm.dk eller via sikker mail (digital post).
Hvorfor sikker mail?

Skriv et brev

Region Midtjylland 
Patientkontoret 
Skottenborg 26 
8800 Viborg

Personlig henvendelse  

Du kan mødes med en patientvejleder. Kontakt Patientkontoret for at aftale nærmere.