Din klageadgang over privatpraktiserende tandlæger er den samme som over andre sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed. Læs mere om, hvordan du klager over den sundhedsfaglige behandling.

 

Styrelsen for Patientklager
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Styrelsen for Patientklager
Tlf. nr.: 72 33 05 00

Klager vedrørende faglige forhold skal fremsættes inden 2 år efter det tidspunkt, hvor klageren var eller burde være bekendt med det forhold, der klages over, dog senest 5 år efter den dag, hvor klageforholdet har fundet sted.

 

Kontakt Patientkontoret

Ring til Patientkontoret

Ring på 7841 0444
mandag 9-12, tirsdag til fredag 10-12, samt onsdag 14-15.30

Patientkontoret har i øjeblikket ekstraordinært travlt, og der er derfor længere ventetid på både telefoniske og skriftlige henvendelser.

rød, gul og grøn på forskellige tidspunkter

Skriv en e-mail

patientkontoret@rm.dk eller
via sikker mail (digital post)
Hvorfor sikker mail?

Skriv et brev

Region Midtjylland 
Patientkontoret 
Skottenborg 26 
8800 Viborg

Personlig henvendelse

Du kan mødes med en patientvejleder. Kontakt Patientkontoret for at aftale nærmere.