Din klageadgang over privatpraktiserende tandlæger er den samme som over andre sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed. Læs mere om, hvordan du klager over den sundhedsfaglige behandling.

Hvortil skal jeg klage og hvilke frister gælder?

Du kan sende din klage over en privatpraktiserende tandlæge til regionen:

Region Midtjylland 
Nære Sundhedstilbud 
Skottenborg 26
8800 Viborg.

Du kan finde en klageformular her 

Du kan også læse mere på tandklage.dk

Ring evt. til Debbie Denice Thompson på 2180 1638, hvis du har spørgsmål.

Du kan også sende din klage til Styrelsen for Patientsikkerhed, som så vil sørge for at videresende din klage til rette sted.

Styrelsen for Patientsikkerhed
Finsensvej 15
2000 Frederiksberg 
Hjemmeside: www.stps.dk
Tlf. nr.: 72 28 66 00
E-mail: pob@patientombuddet.dk

Klager vedrørende faglige forhold skal fremsættes inden 2 år efter det tidspunkt, hvor klageren var eller burde være bekendt med det forhold, der klages over, dog senest 5 år efter den dag, hvor klageforholdet har fundet sted.

Klager over privatpraktiserende tandlægers sundhedsfaglige virksomhed afgøres af det regionale tandlægenævn.

Det regionale tandlægenævn er sammensat af tre lægmand, som repræsenterer sundhedsvæsenets brugere og regionen, og tre tandlægefagligt uddannede personer.

Du har mulighed for at anke det regionale tandlægenævns afgørelse til Landstandlægenævnet.

Landstandlægenævnet er sammensat af fire lægmænd, som repræsenterer sundhedsvæsenets brugere og regionerne og tre tandlægefagligt uddannede personer. Nævnet har en dommer som formand.

Ring til Patientkontoret

Ring på 7841 0444

mandag 9-12, tirsdag til fredag 10-12, samt onsdag 14-15.30

rød, gul og grøn på forskellige tidspunkter

Skriv en e-mail

patientkontoret@rm.dk eller via sikker mail (digital post).
Hvorfor sikker mail?

Skriv et brev

Region Midtjylland 
Patientkontoret 
Skottenborg 26 
8800 Viborg

Personlig henvendelse  

Du kan mødes med en patientvejleder. Kontakt Patientkontoret for at aftale nærmere.