Klager over psykologer uden for sundhedsvæsenet behandles af:

Psykolognævnet
Holmens Kanal 22
1060 København K.
Tlf. nr.: 72 26 97 70
E-mail: pn@sm.dk

Du kan finde flere oplysninger om psykolognævnets opgaver og sammensætning på Socialministeriets hjemmeside, www.sm.dk.

Ring til Patientkontoret

Ring på 7841 0444

mandag 9-12

tirsdag til fredag 10-12, samt onsdag 14-15.30

Skriv en e-mail

patientkontoret@rm.dk eller via sikker mail (digital post).
Hvorfor sikker mail?

Skriv et brev

Region Midtjylland 
Patientkontoret 
Skottenborg 26 
8800 Viborg

Mød op 
Patientkontoret har åben for personlig henvendelse
Mød op i receptionen i Regionshuset Viborg på onsdage fra kl. 13 – 15, hvor du vil møde en patientvejleder