Klager over psykologer uden for sundhedsvæsenet behandles af:

Psykolognævnet
Holmens Kanal 22
1060 København K.
Tlf. nr.: 72 26 97 70
E-mail: pn@sm.dk

Du kan finde flere oplysninger om psykolognævnets opgaver og sammensætning på Socialministeriets hjemmeside, www.sm.dk.

Ring til Patientkontoret

Ring på 7841 0444

mandag 9-12, tirsdag til fredag 10-12, samt onsdag 14-15.30

rød, gul og grøn på forskellige tidspunkter

Skriv en e-mail

patientkontoret@rm.dk eller via sikker mail (digital post).
Hvorfor sikker mail?

Skriv et brev

Region Midtjylland 
Patientkontoret 
Skottenborg 26 
8800 Viborg

Personlig henvendelse  

Du kan mødes med en patientvejleder. Kontakt Patientkontoret for at aftale nærmere.