Dette kan fx være klager over ventetid til undersøgelse eller behandling, personalets opførsel, lokaleforhold, mad og rengøring.

Hospital

Klik her for at  klage til et hospital digitalt ved log-in med NemID

Du kan også sende klagen til ledelsen på det pågældende hospital

eller til 

Region Midtjylland
Regionssekretariatet
Skottenborg 26
8800 Viborg
Evt. e-mail: kontakt@regionmidtjylland.dk

Praksissektoren

Hvis klagen vedrører:

  • praktiserende læger og speciallæger
  • fysioterapeuter
  • psykologer
  • kiropraktorer
  • fodterapeuter

skal den behandles af det samarbejdsudvalg, der er mellem regionen og behandlerens forening.

Klik her for at klage over praksissektoren digitalt med NemID 

Du kan også  printe og udfylde denne klageformular til klager over lægevagten, alment praktiserende læger, praktiserende speciallæger m.fl. og sende klagen til :

Region Midtjylland 
Regionssekretariatet
Skottenborg 26 
8800 Viborg

Du skal klage skriftligt til regionen. Alle serviceklager på praksisområdet skal fremsættes inden 6 uger efter, at det forhold, der giver anledning til klagen, er kommet til klagerens kundskab.

 

Ring til Patientkontoret

Ring på 7841 0444

mandag 9-12, tirsdag til fredag 10-12, samt onsdag 14-15.30

rød, gul og grøn på forskellige tidspunkter

Skriv en e-mail

patientkontoret@rm.dk eller

via sikker mail (digital post)
Hvorfor sikker mail?

Skriv et brev

Region Midtjylland 
Patientkontoret 
Skottenborg 26 
8800 Viborg

Personlig henvendelse  

Du kan mødes med en patientvejleder. Kontakt Patientkontoret for at aftale nærmere.