Se ventetider for behandlinger og operationer på offentlige hospitaler og private hospitaler. Ventetiderne er vejledende. Bed derfor din egen læge, patientvejleder eller sygehuspersonale om hjælp til at fortolke, hvor lang ventetiden er.

  • Hvis lægen vurderer, at du på grund af din helbredstilstand skal i behandling tidligere eller at du bør vente længere.
  • Får alternativ behandling eller behandling, der har forskningsmæssig eller eksperimentel karakter.
  • Hvis du af private årsager siger nej til en tilbudt behandlingsdato. Da har sygehuset ikke pligt til at give dig et nyt behandlingstilbud inden for den maksimale ventetid. Sygehuset skal dog tilbyde behandling hurtigst muligt.

Eksperimentel behandling i udlandet – "second opinion ordningen"

Hvis man har en livstruende sygdom, som man ikke kan tilbydes behandling for på offentlige sygehuse her i landet (efter reglerne om højt specialiseret behandling eller forskningsmæssig behandling), kan man få vurderet, om man kan have gavn af en eksperimentel behandling i udlandet eller på private sygehuse i Danmark.

Læs mere om second opinion på sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Læs mere

Ring til Patientkontoret

Ring på 7841 0444

mandag 9-12
tirsdag til fredag 10-12, samt onsdag 14-15.30

Skriv en e-mail

patientkontoret@rm.dk eller via sikker mail (digital post).
Hvorfor sikker mail?

Skriv et brev

Region Midtjylland 
Patientkontoret 
Skottenborg 26 
8800 Viborg