Nyttige links.www.venteinfo.dk kan du tjekke ventetiden på behandlinger og undersøgelser. Der er stor forskel på ventetiderne.
Du kan også bede din praktiserende læge eller speciallæge om at blive henvist til det offentlige hospital som har den korteste ventetid, med det samme.

www.sygehusvalg.dk kan du se, hvilke private hospitaler der har en aftale med regionerne.

www.sundhed.dk kan du også læse mere om patientrettigheder, klagesager og e-journal samt finde forskellige selvbetjeningsmuligheder.

www.sundhedskvalitet.dk kan du sammenligne de forskellige hospitaler ud fra forskellige kvalitetstal: Hvor ofte patienter bliver genindlagt, hvor mange der får infektioner efter en operation, hvor mange behandlinger hospitalet udfører, hvor gode hospitalerne er til at sikre en kontaktperson, osv.

På Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside www.sum.dk kan du læse om reglerne for behandling, bl.a. på sygehuse i udlandet.

International Sygesikring kan du læse mere om dine rettigheder til sygehjælp efter dansk lovgivning, EU - regler og andre internationale aftaler om sygesikring under midlertidige ophold eller bopæl i EØS-lande.

www.stps.dk kan du læse om at klage over sundhedsfaglig virksomhed, tilsidesatte rettigheder eller en konkret sundhedsperson. Du kan også finde og udskrive anmeldelsesskema.

www.patienterstatningen.dk kan du læse om muligheder for erstatning og finde anmeldelsesskema.

Indrapporter, når der er sket noget, som ikke skulle være sket (utilsigtede hændelser), på www.dpsd.dk.

Patientrettigheder

Kørsel til og fra hospitalet

Lægevalg

Ring til Patientkontoret

Ring på 7841 0444

mandag 9-12

tirsdag til fredag 10-12, samt onsdag 14-15.30

Skriv en e-mail

patientkontoret@rm.dk eller via sikker mail (digital post).
Hvorfor sikker mail?

Skriv et brev

Region Midtjylland 
Patientkontoret 
Skottenborg 26 
8800 Viborg

Mød op 
Patientkontoret har åben for personlig henvendelse
Mød op i receptionen i Regionshuset Viborg på onsdage fra kl. 13 – 15, hvor du vil møde en patientvejleder