www.venteinfo.dk kan du tjekke ventetiden på behandlinger og undersøgelser. Der er stor forskel på ventetiderne.
Du kan også bede din praktiserende læge eller speciallæge om at blive henvist til det offentlige hospital som har den korteste ventetid, med det samme.

www.sygehusvalg.dk kan du se, hvilke private hospitaler der har en aftale med regionerne.

www.sundhed.dk kan du også læse mere om patientrettigheder, klagesager og e-journal samt finde forskellige selvbetjeningsmuligheder.

www.sundhedskvalitet.dk kan du sammenligne de forskellige hospitaler ud fra forskellige kvalitetstal: Hvor ofte patienter bliver genindlagt, hvor mange der får infektioner efter en operation, hvor mange behandlinger hospitalet udfører, hvor gode hospitalerne er til at sikre en kontaktperson, osv.

På Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside www.sum.dk kan du læse om reglerne for behandling, bl.a. på sygehuse i udlandet.

International Sygesikring kan du læse mere om dine rettigheder til sygehjælp efter dansk lovgivning, EU - regler og andre internationale aftaler om sygesikring under midlertidige ophold eller bopæl i EØS-lande.

Læs mere om dine muligheder for at klage www.stpk.dk  

www.patienterstatningen.dk kan du læse om muligheder for erstatning og finde anmeldelsesskema.

Indrapporter, når der er sket noget, som ikke skulle være sket (utilsigtede hændelser), på www.dpsd.dk.

Lægevalg

Har du brug for høreapparat?

Kontakt Patientkontoret

Ring til Patientkontoret

Ring på 7841 0444
mandag 9-12, tirsdag til fredag 10-12, samt onsdag 14-15.30

Patientkontoret har i øjeblikket ekstraordinært travlt, og der er derfor længere ventetid på både telefoniske og skriftlige henvendelser.

rød, gul og grøn på forskellige tidspunkter

Skriv en e-mail

patientkontoret@rm.dk eller
via sikker mail (digital post)
Hvorfor sikker mail?

Skriv et brev

Region Midtjylland 
Patientkontoret 
Skottenborg 26 
8800 Viborg

Personlig henvendelse

Du kan mødes med en patientvejleder. Kontakt Patientkontoret for at aftale nærmere.