Som patient har du som udgangspunkt ret til at se din egen journal og få en kopi af den. 

Det er muligt at begrænse din adgang til aktindsigt i journaloptegnelser fra før den 1. januar 2010. Det er dog kun i ganske særlige tilfælde, hvis der er afgørende hensyn at tage enten til dig selv eller andre.

Sådan får du adgang til din journal

Hvis du ønsker at se journaloplysninger fra d. 1. januar 2010, kan du logge på www.sundhed.dk med digital signatur/NemID og finde din e-journal. I din e-journal er der journaloplysninger om dig fra alle landets offentlige hospitaler. Du skal dog være opmærksom på, at der er enkelte afdelinger, der ikke leverer data til Sundhedsjournalen. Du kan her finde en liste over de afdelinger i Region Midtjylland, der ikke leverer data til sundhedsjournalen.

Der vil altid gå 3-5 dage fra journalen er skrevet, til det kan ses i din e-journal. Det skyldes, at din læge skal have mulighed for at orientere dig, inden du evt. selv læser et resultat af en undersøgelse. 

Hvis du ikke selv kan logge på www.sundhed.dk eller hvis du vil se oplysninger fra før 1. januar 2010, skal du kontakte dem, der er ansvarlige for din journal. Fx hospitalet eller din praktiserende læge.

Hvordan får jeg kopi af min journal

Du kan få en papirkopi, en elektronisk kopi eller du kan få lov at se journalen hos dem, der er ansvarlige for din journal.

Hvor hurtigt kan jeg få min papirjournal

Hvis du anmoder om at få aktindsigt i din journal, skal du have svar snarest muligt og senest inden for 7 arbejdsdage. Hvis materialet er omfattende eller komplekst, kan det tage mere end 7 arbejdsdage. Hvis det ikke er muligt at give dig aktindsigt inden for 7 arbejdsdage, får du besked om, hvornår du kan forvente at få en kopi af din journal.

Det er altså en undtagelse, hvis du ikke får en kopi af din journal inden for 7 arbejdsdage.


Fuldmagt

Du kan give en anden person fuldmagt til at bede om en kopi af din journal eller til at se din journal.

Hvis du er under 18 år

Hvis du er fyldt 15 år, har du selv ret til at få aktindsigt. Dine forældre (indehaveren af forældremyndigheden) har som udgangspunkt også ret til at få aktindsigt i din journal, når du er under 18 år. Læs om de regler, der gælder, hvis du er under 18 år.

Skal jeg betale for en kopi af min journal?

Hospitalet kan kræve betaling for din udskrift eller kopi. Læs, hvornår du evt. skal betale.

Klage

Du kan klage til Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis du får afslag på at se din journal. Du kan finde klageskema og mere information på www.stps.dk

Ring til Patientkontoret

Ring på 7841 0444

mandag 9-12

tirsdag til fredag 10-12, samt onsdag 14-15.30

Skriv en e-mail

patientkontoret@rm.dk eller via sikker mail (digital post).
Hvorfor sikker mail?

Skriv et brev

Region Midtjylland 
Patientkontoret 
Skottenborg 26 
8800 Viborg

Mød op 
Patientkontoret har åben for personlig henvendelse
Mød op i receptionen i Regionshuset Viborg på onsdage fra kl. 13 – 15, hvor du vil møde en patientvejleder