Som patient har du som udgangspunkt ret til at se din egen journal og få en kopi af den. 

Her kan du læse om de tilfælde, hvor det ikke er sikkert, at du kan se hele din journal. Det kan kun være dele af din journal, der er fra før 1. januar 2010.

Sådan får du adgang til din journal

Du kan logge på www.sundhed.dk med digital signatur/NemID og finde din e-journal. I din e-journal er der journaloplysninger om dig fra alle landets offentlige hospitaler. 
Der vil altid gå 3-5 dage fra journalen er skrevet, til det kan ses i din e-journal. Det skyldes, at din læge skal have mulighed for at orientere dig, inden du evt. selv læser et resultat af en undersøgelse. 

Hvis du ikke selv kan logge på www.sundhed.dk eller hvis du vil se oplysninger fra før 1. januar 2010, skal du kontakte dem, der er ansvarlige for din journal. Fx hospitalet eller din praktiserende læge.

Hvor hurtigt kan jeg se min papirjournal

Du får svar snarest muligt og senest inden for 7 arbejdsdage. Hvis materialet er omfattende eller komplekst, kan det tage mere end 7 arbejdsdage. Hvis det ikke er muligt at give dig aktindsigt inden for 7 arbejdsdage, får du besked om, hvornår du kan forvente at få en kopi af din journal.

Det er altså en undtagelse, hvis du ikke får en kopi af din journal inden for 7 arbejdsdage.

Hvordan får jeg kopi af min journal

Du kan få en papirkopi, en elektronisk kopi eller du kan få lov at se journalen hos dem, der er ansvarlige for din journal.

Fuldmagt

Du kan give en anden person fuldmagt til at bede om en kopi af din journal eller til at se din journal.

Hvis du er under 18 år

Læs om de regler, der gælder, hvis du er under 18 år.

Skal jeg betale for en kopi af min journal?

Hospitalet kan kræve betaling for din udskrift eller kopi. Læs, hvornår du evt. skal betale.

Klage

Du kan klage til Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis du får afslag på at se din journal. Du kan finde klageskema og mere information på www.stps.dk

Ring til Patientkontoret

Ring på 7841 0444

mandag 9-12
tirsdag til fredag 10-12, samt onsdag 14-15.30

Skriv en e-mail

patientkontoret@rm.dk eller via sikker mail (digital post).
Hvorfor sikker mail?

Skriv et brev

Region Midtjylland 
Patientkontoret 
Skottenborg 26 
8800 Viborg