Behandling i andet EU/EØS-land.Når du er offentlig sygeforsikret i Danmark, har du ret til at vælge din planlagte sygehusbehandling i et andet EU/EØS-land.

I en række tilfælde kan du få din udgift til behandlingen betalt af regionen. Du skal være opmærksom på, at refusion for nogle typer behandling kræver en godkendelse fra regionen inden du rejser ud til planlagt sygehusbehandling. En sådan godkendelse kaldes en forhåndsgodkendelse.

Forhåndsgodkendelse?

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du se en liste over de behandlinger, hvor du har brug for en forhåndsgodkendelse for at kunne få refusion for dine udgifter til behandling.

Behandlinger, som kræver forhåndsgodkendelse:
1.a) Behandlingen indebærer, at du er indlagt på et sygehus mindst 1 nat eller
1.b) Behandlingen kræver brug af højt specialiseret og omkostningskrævende  medicinsk infrastruktur eller medicinsk udstyr
2. Behandlingen i et andet EU/EØS-land udgør en særlig risiko for patienten eller befolkningen
3. Behandlingen ydes af en sundhedstjenesteyder, hvor behandlingen i det enkelte tilfælde kan give anledning til alvorlig og konkret bekymring for kvaliteten og sikkerheden af sundhedsydelsen.

Hvis den planlagte sygehusbehandling ikke står på listen, kræver den ikke forhåndsgodkendelse.

Det betyder, at du kan vælge din planlagte sygehusbehandling i andet EU/EØS-land. Du skal selv betale for ydelsen på det udenlandske hospital, og du kan bagefter søge refusion hos din region.

Vi anbefaler, at du altid søger regionen om forhåndsgodkendelse, hvis du vil være sikker på, at udgiften kan refunderes.

Refusion

Regionen kan refundere et beløb, der svarer til, hvad samme eller lignende behandling koster i det offentlige sygehusvæsen i Danmark (DRG-takst). Refusionen af udgifter til sygehusbehandling kan ikke overstige din faktiske udgift til behandling i et andet EU/EØS-land.

Ansøgningsskema

Regionen træffer afgørelse om forhåndsgodkendelse til refusion af udgifter senest 2 uger efter, at vi har modtaget din ansøgning. Hvis du ikke har indsendt alle de nødvendige oplysninger sammen med ansøgningen, vil vi bede dig om at sende de sidste oplysninger, og udsætte afgørelsen med det antal dage, det tager dig at sende de manglende oplysninger.

Send ansøgning om forhåndsgodkendelse eller refusion, sammen med de bilag som er nævnt i ansøgningsskemaerne, til:

Region Midtjylland
Juridisk Kontor
Skottenborg 26
Postboks 21
8800 Viborg

Hvis du har brug for information om dine rettigheder som patient eller hjælp til at udfylde ansøgning om forhåndsgodkendelse eller refusion, kan du ringe til regionens patientkontor, tlf.: 7841 0444.  Se kontaktoplysninger på Patientkontoret

Du kan læse mere om dine rettigheder til planlagt sygehusbehandling her: Styrelsen for Patientsikkerhed

Ring til Patientkontoret

Ring på 7841 0444

mandag 9-12, tirsdag til fredag 10-12, samt onsdag 14-15.30

rød, gul og grøn på forskellige tidspunkter

Skriv en e-mail

patientkontoret@rm.dk eller via sikker mail (digital post).
Hvorfor sikker mail?

Skriv et brev

Region Midtjylland 
Patientkontoret 
Skottenborg 26 
8800 Viborg

Personlig henvendelse  

Du kan mødes med en patientvejleder. Kontakt Patientkontoret for at aftale nærmere.