Vil du på et andet hospital (frit sygehusvalg)

Som patient kan du som udgangspunkt frit vælge mellem alle offentlige hospitaler i hele landet. En hospitalsafdeling kan dog afvise patienter, hvis afdelingen har væsentligt længere ventetid end andre lignende afdelinger. 

Hvis du gerne vil på et andet offentligt hospital, kan du kontakte den afdeling, du er henvist til. De vil så sørge for at sende din henvisning til det hospital, du har valgt.

På mitsygehusvalg.dk kan du se ventetiden på de offentlige hospitaler, og du kan kontakte Patientkontoret, hvis du har brug for hjælp.

Vælg et privathospital (udvidet frit sygehusvalg)

Hvis du ikke kan tilbydes behandling inden for de gældende frister, kan du i nogle tilfælde også vælge at komme på et privathospital. Det kaldes udvidet frit sygehusvalg.

I pjecen Når du er henvist til sygehus kan du læse om dine rettigheder og valgmuligheder som patient. Du kan læse om din ret til hurtig udredning  og udvidet frit sygehusvalg.

Forside til pjecen Når du er henvist til sygehus

Ring til Patientkontoret

Ring på 7841 0444

mandag 9-12, tirsdag til fredag 10-12, samt onsdag 14-15.30

rød, gul og grøn på forskellige tidspunkter

Skriv en e-mail

patientkontoret@rm.dk eller via sikker mail (digital post).
Hvorfor sikker mail?

Skriv et brev

Region Midtjylland 
Patientkontoret 
Skottenborg 26 
8800 Viborg

Personlig henvendelse  

Du kan mødes med en patientvejleder. Kontakt Patientkontoret for at aftale nærmere.