Udredningsretten


Vil du på et andet hospital?Hvis du er henvist til udredning på et sygehus, skal sygehuset, hvis det er fagligt muligt, have udredt dig inden for 1 måned (30 dage), efter du er henvist. Det vil sige, at det bliver besluttet, hvilken behandling du skal tilbydes eller have afkræftet mistanken om sygdom. Hvis sygehuset ikke selv kan udrede dig inden for 1 måned, skal det forsøge at få dig udredt inden 1 måned på andre offentlige eller private sygehuse og klinikker. 

For patienter med visse livstruende kræft- og hjertesygdomme gælder desuden regler om maksimale ventetider for livstruende sygdomme.

Hvis det ikke er muligt at udrede dig inden for fristen, skal sygehuset inden for samme tidsfrist udarbejde en plan for det videre udredningsforløb. Udredningsplanen skal redegøre for de kommende undersøgelser, som det forventes, at du skal gennemgå.

Læse mere i Sundhedsloven

Ring til Patientkontoret

Ring på 7841 0444

mandag 9-12
tirsdag til fredag 10-12, samt onsdag 14-15.30

Skriv en e-mail

patientkontoret@rm.dk eller via sikker mail (digital post).
Hvorfor sikker mail?

Skriv et brev

Region Midtjylland 
Patientkontoret 
Skottenborg 26 
8800 Viborg