Vil du på et andet hospital?

Som patient har du ret til at blive udredt inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt. Hvis du ikke kan blive udredt på et hospital i din bopælsregion eller på ét af de private hospitaler, regionen samarbejder med, kan du vælge at komme på privathospital (udvidet frit sygehusvalg).

For at du kan vælge et privathospital, skal der være en aftale mellem regionerne og privathospitalet om udredningen. Og ventetiden til udredningen må ikke overstige ventetiden på Region Midtjyllands hospitaler eller på ét af de private hospitaler, vi samarbejder med.

Hvis det ikke er muligt at udrede dig inden for 30 dage, skal du have en udredningsplan. Udredningsplanen skal indeholde de kommende undersøgelser, som sygehuset forventer, at du skal gennemgå.

Det er den region, du bor i, der har ansvaret for at udrede dig. Hvis du vælger at komme på et hospital i en anden region, kan du ikke være sikker på at blive udredt inden for 30 dage.

Betingelser for at vælge privathospital

For at du kan vælge et privathospital, skal der være en aftale mellem regionerne og privathospitalet om udredningen. Og ventetiden til udredningen må ikke overstige ventetiden på Region Midtjyllands hospitaler eller på ét af de private hospitaler, vi samarbejder med.

Hvad siger loven