Hvis du skal vente mere end 2 måneder på behandling

Har din læge henvist dig til behandling på et hospital i din bopælsregion eller på et af de hospitaler, regionen samarbejder med, udvides dine valgmuligheder, hvis du skal vente mere end 2 måneder (60 dage) på selve behandlingen, efter at du er udredt. Du kan da vælge at få foretaget behandlingen på et aftalesygehus.

Betingelser for at benytte det udvidede frie sygehusvalg

  • Du kan kun vælge et privathospital, hvis der er indgået en aftale med regionerne og privathospitalet om den undersøgelse eller behandling, du skal have foretaget.
  • Ventetiden på privathospitalet må ikke overstige ventetiden på Region Midtjyllands hospitaler eller på ét af de hospitaler, vi samarbejder med (gælder ikke ved ændret operationsdato).
  • Hvis behandlingen udsættes ud over 2- eller 1-måneds-fristen alene pga. din helbredstilstand, eller hvis du selv ønsker at udsætte behandlingen, kan du ikke benytte det udvidede frie sygehusvalg.

Hvad er et aftalesygehus?

Et aftalesygehus er et privathospital eller klinik, som har en aftale med regionerne om den diagnostiske undersøgelse eller behandling, du skal have foretaget. 

For at benytte det udvidede frie sygehusvalg og komme på et aftalesygehus kræves det, at der er mindst ét sygehus, der har indgået aftale med regionerne om den undersøgelse eller behandling, du skal have foretaget. Der er ikke aftalesygehuse på alle behandlingsområder. Du kan se en oversigt over aftalesygehuse og de behandlinger, som de har indgået aftale med regionerne om på sundhed.dk.

1 måneds ventetid ved alvorlig sygdom

Hvis du er henvist til behandling for en alvorlig sygdom, udvides dine valgmuligheder allerede, hvis du skal vente mere end 1 måned (30 dage) på selve behandlingen. 

Vurderingen af, om du har en alvorlig eller mindre alvorlig sygdom, foretages af den læge på sygehuset, der modtager henvisningen. Vurderingen sker ud fra nedenstående kriterier, og såfremt der ikke er udsigt til spontan bedring. 

Kriterier for om en sygdom er alvorlig: 

  • Hvorvidt udsigten til væsentlig bedring eller helbredelse forringes betydeligt ved udsættelse af behandlingen med yderligere 1 måned.
  • Hvorvidt tilstanden er ledsaget af daglige og stærke smerter med behov for stærk smertestillende medicin, og der er udsigt til, at behandling kan lindre eller fjerne smerterne i væsentlig grad. Eller i de tilfælde hvor tilstanden er ledsaget af daglig og svær psykisk forpinthed, og der er udsigt til, at behandling kan lindre eller fjerne symptomerne i væsentlig grad. Ved svær psykisk forpinthed forstås en tilstand, hvor patienten er præget af fortvivlelse, angst eller indre uro som følge af en tilgrundliggende psykisk lidelse.
  • Hvorvidt der er daglige svære funktionsnedsættelser, hvor der er udsigt til, at behandling kan bedre eller normalisere funktionsnedsættelsen i væsentlig grad. I vurderingen af funktionsnedsættelsen kan følgende bl.a. indgå: Manglende mulighed for at bevare beskæftigelse, udføre almindelige og nødvendige personlige gøremål i dagligdagen, personlig hygiejne, fødeindtagelse, forflytning m.v.

Hvis din operationsdato bliver ændret

Har du fået tilbudt en operationsdato, og hospitalet ændrer den til en anden dag, kan du vælge i stedet at blive behandlet på et privathospital. Du kan kun vælge et privathospital, hvis det har indgået en aftale. 

Diagnostiske undersøgelser til brug for egen læge 

Hvis din alment praktiserende læge eller speciallæge, for selv at kunne stille en diagnose, har henvist dig til en diagnostisk undersøgelse på et hospital i din bopælsregion eller på et af de hospitaler, regionen samarbejder med, bliver dine valgmuligheder udvidet, hvis du skal vente mere end 1 måned på den diagnostiske undersøgelse. 

Ved diagnostiske undersøgelser forstås for eksempel en røntgenundersøgelse eller en scanning.

 

Læs mere i Sundhedsloven

Ring til Patientkontoret

Ring på 7841 0444

mandag 9-12
tirsdag til fredag 10-12, samt onsdag 14-15.30

Skriv en e-mail

patientkontoret@rm.dk eller via sikker mail (digital post).
Hvorfor sikker mail?

Skriv et brev

Region Midtjylland 
Patientkontoret 
Skottenborg 26 
8800 Viborg