Hvis du skal vente mere end 30 dage på behandling

Har din læge henvist dig til behandling på et hospital i din region eller på et af de hospitaler, regionen samarbejder med, udvides dine valgmuligheder, hvis du skal vente mere end 30 dage på selve behandlingen, efter at du er udredt. Så kan du vælge at få foretaget behandlingen på et aftalesygehus.

Betingelser for at benytte det udvidede frie sygehusvalg

  • Du kan kun vælge et privathospital, hvis der er indgået en aftale med regionerne og privathospitalet om den undersøgelse eller behandling, du skal have foretaget.
  • Ventetiden på privathospitalet må ikke overstige ventetiden på Region Midtjyllands hospitaler eller på ét af de hospitaler, vi samarbejder med (gælder ikke ved ændret operationsdato).
  • Hvis behandlingen udsættes ud over 1-måneds-fristen alene pga. din helbredstilstand, eller hvis du selv ønsker at udsætte behandlingen, kan du ikke benytte det udvidede frie sygehusvalg.

Hvad er et aftalesygehus?

Et aftalesygehus er et privathospital eller klinik, som har en aftale med regionerne om den diagnostiske undersøgelse eller behandling, du skal have foretaget.


For at benytte det udvidede frie sygehusvalg og komme på et aftalesygehus kræves det, at der er mindst ét sygehus, der har indgået aftale med regionerne om den undersøgelse eller behandling, du skal have foretaget. Der er ikke aftalesygehuse på alle behandlingsområder. Du kan se en oversigt over aftalesygehuse og de behandlinger, som de har indgået aftale med regionerne om på sundhed.dk.

Hvis din operationsdato bliver ændret

Har du fået tilbudt en operationsdato, og hospitalet ændrer den til en anden dag, kan du vælge i stedet at blive behandlet på et privathospital. Du kan kun vælge et privathospital, hvis det har indgået en aftale.

Diagnostiske undersøgelser til brug for egen læge

Hvis din alment praktiserende læge eller speciallæge, for selv at kunne stille en diagnose, har henvist dig til en diagnostisk undersøgelse på et hospital i din bopælsregion eller på et af de hospitaler, regionen samarbejder med, bliver dine valgmuligheder udvidet, hvis du skal vente mere end 1 måned på den diagnostiske undersøgelse.

Ved diagnostiske undersøgelser forstås for eksempel en røntgenundersøgelse eller en scanning.

Hvad siger loven

Ring til Patientkontoret

Ring på 7841 0444

mandag 9-12, tirsdag til fredag 10-12, samt onsdag 14-15.30

Skriv en e-mail

patientkontoret@rm.dk eller via sikker mail (digital post).
Hvorfor sikker mail?

Skriv et brev

Region Midtjylland 
Patientkontoret 
Skottenborg 26 
8800 Viborg

Personlig henvendelse  

Der er mulighed for at mødes med en patientvejleder. Kontakt Patientkontoret for at aftale nærmere.