Nye overenskomst for tandlæger og tandplejere trådte i kraft pr. 1. april 2015.

Målet med aftalen er at sikre målrettet behandling, så de patienter, der har behov for hyppig tandbehandling, kommer til tandlæge/tandplejer, mens de, der generelt har gode og sunde tænder, kun behøver at komme til undersøgelse en gang hvert andet år.

Derfor skulle tandplejere og tandlæger fra 1. april 2015 foretage en individuel vurdering af deres patienters tandsundhed og behandlingsbehov og inddele alle patienter i en grøn, gul eller rød kategori.

  • Patienter i grøn kategori er generelt sunde og har ikke behov for tandbehandling ud over den generelle forebyggelse, man får ved en tandundersøgelse. De kan således nøjes med at gå til tandlæge en gang hvert eller hvert andet år.
  • Patienter i gul kategori har aktiv tandsygdom, der kræver individuel forebyggelse og behandling, og de kan selv gøre noget for at ændre på betingelserne for sygdommen. Det kan fx være huller i tænderne.
  • Patienter i rød kategori har en aktiv tandsygdom, der kræver individuel forebyggelse og behandling, men de kan ikke umiddelbart selv ændre de sygdomsfremkaldende faktorer.

På tandlægeforeningens hjemmeside www.tandlaegeforeningen.dk kan du læse mere om de nye regler hos tandlægen.