Hovedreglen er, at du selv skal sørge for at komme til og fra hospitalet. I særlige tilfælde kan du få et tilskud til dine kørselsudgifter eller blive kørt med Region Midtjyllands patientbefordring.

Hvis du ikke har adgang til offentlig transport, giver det dig ikke automatisk ret til kørsel og/eller kørselsgodtgørelse.

Læs pjecen Kørsel til og fra hospitalet (pdf).

Almindelige betingelser for kørsel

Du kan blive kørt med siddende patientbefordring til nærmeste behandlende hospital, hvis du ikke kan benytte bus eller tog på grund af dit helbred. Samtidig skal du opfylde én af følgende betingelser:

 • du er pensionist.
 • du bor mere end 50 km fra hospitalet - beregnet efter Kraks ruteplan med korteste rute.
 • du har været til behandling på hospitalet og i den forbindelse indkaldes til videre ambulant behandling.

Du kan se et hurtigt grafisk overblik her.

Kørsel i forbindelse med udredning

Hvis det er nødvendigt at henvise dig til et andet hospital/privathospital for at kunne udrede dig inden for 1 måned, vil du være berettiget til kørsel eller kørselsgodtgørelse, hvis du opfylder de almindelige betingelser. (Se FAQ)

Øvrige forhold vedr. kørsel

Du kan måske få tilskud hvis:

 • du skal til egen læge, vagtlæge, speciallæge, overlægers privatpraksis på hospitaler eller privathospital. Spørg din kommune.
 • du skal til MR-scanning/røntgen på et hospital/privathospital. Kontakt kørselskontoret (tlf. 70 23 62 48 - tast 1).
 • du skal til genoptræning. Spørg din kommune.

Du kan ikke få tilskud hvis:

 • du benytter reglerne for frit sygehusvalg eller udvidet frit sygehusvalg (privathospital), har du ikke ret til kørsel.

Ring til kørselskontoret på 70 23 62 48

Når du har tastet nummeret er der 5 valgmuligheder:

 • Tast 1 - hvis det drejer sig om bestilling af kørsel til hospitaler i Region Midtjylland.
 • Tast 2 - hvis det drejer sig om bestilling af kørsel til hospitaler uden for Region Midtjylland.
 • Tast 3 - hvis det drejer sig om behandling i udlandet.
 • Tast 4 - hvis det drejer sig om forsinket / udeblevet transport - der svares hele døgnet. Men vær opmærksom på, at der ikke kan bestilles kørsel.
 • Tast 5 - hvis det drejer sig om kørselsgodtgørelse.

Telefontid mandag til fredag kl. 8.00-14.00

Når du ringer til kørselskontoret og bestiller kørsel, skal du være opmærksom på, at samtalen bliver optaget.

FAQ - Hyppigst stillede spørgsmål til Kørselskontoret

Hvordan udregnes tilskud til kørsel?
Svar: Region Midtjylland kan dække den del af udgifterne, der svarer til den billigste transportform til eller fra hospitalet. Det kan være en DSB-billet, kontantbilletter/24 timersbillet til Midttrafiks busser eller normalprisen på en rejse med rejsekort. I enkelte tilfælde vil der blive udbetalt, hvad der er svarende til statens laveste km-takst.

Bruges rejsekortet til at beregne tilskuddet?

Svar: For de rejser til eller fra hospitalet, hvor det er muligt at benytte rejsekortet, og hvor normalprisen på rejsekortet er den billigste transportform, bruges rejsekortets normalpris til at beregne tilskuddet. Prisen for en rejse med bus, tog eller rejsejkort kan slås op på rejseplanen.dk.

Hvor lang tid går der inden jeg får mine penge?

Svar: Kørselskontoret har en sagsbehandlingstid på 6-8 uger.

Hvorfor kan jeg ikke få befordringsgodtgørelse til xxx hospital. Jeg har selv valgt hospitalet på grund af kortere ventetid?

Svar: Som patient bestemmer man selv, hvilket hospital man vil behandles på, men man kan kun få godtgørelse/blive kørt til sit nærmeste behandlende hospital.

Hvorfor benytter I Kraks korteste rute?

Svar: For at sikre en ensartet praksis i regionen har Regionsrådet besluttet, at det er Kraks korteste rute, der benyttes.