Formålet med rekommandationslisten er at fremme rationel farmakoterapi.

Lægemidlerne på listen er således udvalgt under hensyntagen til dokumenteret effekt, bivirkninger og økonomi. Listen indeholder lægemidler til standardbehandling/basisbehandling inden for alle større terapiområder.

Rekommandationslisten dækker både primærsektor og sekundærsektor. Der er ved valg af lægemiddel til listen taget hensyn til, i hvilken sektor forbruget af lægemidlet er størst, blandt andet i forhold til valg af billigste lægemiddel. Som udgangspunkt er alle styrker anbefalet med mindre andet er angivet.

Intentionen er, at et mere snævert sortiment vil lette sektorovergangene og øge patientsikkerheden bl.a. ved øget kendskab til bivirkninger og interaktioner.

Rekommandationslisten er udarbejdet af specialistgrupperne under Den regionale Lægemiddelkomité. Rekommandationslisten godkendes af Den regionale Lægemiddelkomité og opdateres løbende.

En beskrivelse af hvordan ændringer til listen foretages henvises til "Notat om ændringer og opdateringer til rekommandationslisterne".

For at kunne gøre rekommandationslisten bedre, opfordrer vi alle til at henvende sig til Den regionale Lægemiddelkomité med kommentarer eller forslag på mail adressen: Denregionale.Laegemiddelkomite@rm.dk

Du finder en printvenlig version af rekommandationslisten her.

Notat om ændringer og opdateringer til rekommandationslisten