Telemedicin er en fællesbetegnelse, der dækker over forskellige typer sundhedsydelser, der bliver leveret digitalt over afstand. Ved hjælp af telemedicisnke løsninger kan medarbejdere i sundhedsvæsenet følge, diagnosticere, behandle og rådgive om sygdomme hos borgere, mens de opholder sig i deres eget hjem. Det kan fx ske via videosamtaler, udveksling af billeder, spørgeskemaer og måleresultater (blodtryk, vægt, glykosetal og iltmætning i blodet osv.) 

Med telemedicin slipper patienten dermed ofte for at skulle på hospitalet. Patienterne får også værktøjer til at følge eget helbred og kan blive bedre til at mestre egen sygdom.

Udveksling af digitale oplysninger før et fysisk møde kan også føre til, at begge parter er bedre forberedt før mødet, så konsultationen forløber bedre.

Telemedicin er fx...

  • når hjemmeplejen får sparring fra specialister på sygehuset, når de er igang med at behandle en borger i hjemmet. Borgeren undgår dermed at skulle på hospitalet
  • når personale vejleder patienter og borgere digitalt fx. ved genoptræning el. som opfølgning på en indlæggelse i stedet for at borgeren kommer til et fysisk møde
  • når borgere svarer på spørgsmål i digitale spørgeskemaer derhjemme, for at vurdere om ambulant kontrol fx af kronisk lidelse skal foretages nu eller kan udsættes, hvis alt ser fornuftigt ud (kaldes også PRO - Patient Reported Outcome)
  • når borgere benytter guidede selvhjælpsprogrammer fra hospitalet til at bearbejde fx angst. Programmerne indeholder information i form af tekst, lyd, videoklip og øvelser. Borgeren får undervejs digital støtte fra sundhedspersoner
  • eller når borgere med lungesygdommen KOL får støtte til at håndtere sygdommen og til at mestre dagligdagen med KOL

Mere om telemedicin i Midtjylland

Kontakt

Center for Telemedicin
Olof Palmes Allé 15
8200 Aarhus N
Skriv til centeret

Definition af telemedicin

Telemedicin er, når en sundhedsydelse udføres ved hjælp af digitale løsninger. Med telemedicin behøver patienten og lægen eller sygeplejersken ikke holde et fysisk møde, men kan udveksle oplysninger om borgerens helbred digitalt.

Modelfoto: Colourbox