Telemedicinsk hjemmemonitorering af gravide er nomineret til Digitaliseringsprisen 2018

Afdelingen for Kvindesygdomme og fødsler på Aarhus Universitetshospital, Region Midtjylland er nomineret til Digitaliseringsprisen i kategorien Implementeringsprisen for indsatsen omkring telemedicin til gravide med komplikationer. 

Med telemedicinsk udstyr måler den gravide dagligt fosterets hjertelyd, egne infektionstal, temperatur og blodtryk. Hun har kontakt til jordemoderen på hospitalet, der kan følge med i målingerne og rådgive den gravide ud fra dem. Den gravide får tryghed og større indsigt i egen sygdom. Hun undgår unødvendig transport til ambulante besøg på hospitalet og i mange tilfælde undgår hun langvarige indlæggelser. Det betyder fx, at den gravide kan opretholde en dagligdag med øvrige børn i familien samtidigt med, at det er gavnligt for hospitalets økonomi.

Høj kvalitet og besparelser følges ad

Initiativet har medført væsentlige besparelser i form af sparede sengedage og sparede personaletimer i et særdeles tids- og ressourcepresset felt. Projektrapporten har vist 77% sparede ressourcer i personaletimer, sammenlignet med indlæggelse. Det er også lykkedes at reducere antallet af senge til gravide med komplikationer betydeligt. Personalets dagligdag er desuden blevet forbedret af patienternes selvmonitorering. De kan monitorere flere patienter samtidigt. Det har frigivet tid til andre patienter. 

Innovation, der rykker ved dagligdagen

Indsatsen til gravide skal nu udbredes til andre hospitaler og har i det hele taget været med til at rykke på sundhedspersonalets opfattelse af, hvad der er muligt at løse i samarbejde med patienten. Indsatsen har også inspireret andre afdelinger og sygdomsområder til nytænkning af arbejdsgange, patientinvolvering og genbrug af tekniske løsninger. Fx bruger patienter med langvarige infektioner nu samme løsning til hjemmebehandling med iv-antibiotika.

I det hele taget har indsatsen har været med til at flytte sundhedsydelser fra hospitalet til hjemmet uden tab af kvalitet og sikkerhed. Det bidrager til optimeret behandling og forebyggelse, hvor den enkelte patients ressourcer og præferencer er i centrum.

Mere om telemedicin til gravide

Telemedicin til gravide er i dag en del af den daglige drift og benyttes fx til følgende målgrupper:

  • Gravide med for tidlig vandafgang (PPROM)
  • Gravide med svangerskabsforgiftning (præeklampsi)
  • Gravide med risiko for at få svangerskabsforgiftning
  • Gravide med kompliceret graviditet

Se en kort film om telemedicin til gravide med komplikationer

Kontakt overlæge Olav Bjørn Petersen, Region Midtjylland for mere information om indsatsen på tlf. 3071 4857.

Om Digitaliseringsprisen

Digitaliseringsprisen 2018 er et initiativ fra Digitaliseringsstyrelsen, Danske Regioner, Djøf, Rambøll, KMD, DANSK IT og Charlie Tango. 

Læs mere om Digitaliseringsprisen

Læs om 4 løsninger med patienten i centrum

Kort nyt fra Center for Telemedicin

Få nyhedsbrev om telemedicin til KOL

Kontakt

Center for Telemedicin

Olof Palmes Allé 15
8200 Aarhus N

Skriv til os

midt

Tilmeld dig nyhedsbrev

 

Nyheder fra Center for Telemedicin, Region Midtjylland

Tilmeld dig Center for Telemedicins nyhedsbrev ved at skrive til centerfortelemedicin@rm.dk

Det udkommer ca. 2-4 gange/år.