EU’s databeskyttelsesforordning

Alle offentlige forskningsprojekter med Region Midtjylland som dataansvarlig, hvor der behandles personoplysninger, skal anmeldes til Region Midtjyllands intern fortegnelse over forskningsprojekter. 

Det vil sige, at I skal fortsætte med at anmelde forskningsprojekter på samme måde som før.

Det skal I primært for at sikre, at projekterne overholder de juridiske krav, der følger af databeskyttelsesforordningen. Desuden bidrager registrering af forskningsprojekter til at kortlægge, hvilke personoplysninger, vi behandler, og hvor de befinder sig. Denne kortlægning er en del af det øgede dokumentationskrav, som forordningen har medført.


Alle offentlige forskningsprojekter med Region Midtjylland som dataansvarlig, hvor der behandles personoplysninger, skal anmeldes via Region Midtjyllands anmeldelsessystem.

Det samme gælder for databaser/biobanker til fremtidig forskning samt kliniske kvalitetsdatabaser godkendt af Sundhedsdatastyrelsen.

Anmeldelse til Region Midtjylland

  • Region Midtjylland er dataansvarlig, når projektet udføres i regi af Region Midtjylland, og der sker anvendelse af Region Midtjyllands ressourcer (pc’er, servere, printere, ”mandetimer” mv.).

Anmeldelse andetsteds

  • Projekter der udføres som private projekter skal anmeldes til Datatilsynet i København.

  • Projekter der udføres med Aarhus Universitet som dataansvarlig, skal anmeldes under universitetets paraply/standardanmeldelser. 

 

Anmeldelse af nye projekter og ændringer

Anmeldelse af nyt forskningsprojekt

      Vejledning til anmeldelse af forskningsprojekt

Sagsmappe (Anmeldelse af ændringer til forskningsprojekt)

      Vejledning til sagsmappen

Anmeldelse af nye forskningsprojekter og anmeldelse af ændringer inkl. forlængelser skal foretages af den projektansvarlige.

Det er kun den projektansvarlige, der kan se forskningsprojektet i sagsmappen.

Systemkrav

For at få adgang skal du anvende en regions pc på den fælles it-platform (FIP). Du logges automatisk på vha. regionsID og adgangskode.

Det anbefales at anvende Internet Explorer.

Brugere der ikke anvende en regions pc på den fælles it-platform (FIP) kan logge ind i AS-citrix og klikke på ikonet 'RM Dataanmeldelse'.

Anmeldelse af ændringer

Ændring inkl. forlængelse af forskningsprojekter anmeldt efter 1. januar 2013, skal anmeldes som en ændring til forskningsprojektet i databasen. 

Såfremt projektet er anmeldt før 1. januar 2013, skal det genanmeldes i databasen som et nyt forskningsprojekt.

Ændring af projektansvarlig for forskningsprojektet anmeldes via e-mail til: forskningsprojekter@rm.dk
Anmelder bedes oplyse sagsnr. (1-16-02-xx-xx), projekttitel og den nye projektansvarliges regionsID, samt kontaktoplysninger (ansættelsessted, adresse, e-mail og telefonnr.).

Sagsbehandlingstiden kan variere fra 1 - 8 uger.

Når Regionssekretariatet har modtaget en anmeldelse, bliver der fremsendt en automatisk genereret kvittering for modtagelsen. Efter endt sagsbehandling vil forsker modtage en tilladelse til projektets gennemførelse.

 

Databaser/biobanker til fremtidig forskning

Databaser/biobanker der etableres med henblik på fremtidig forskning skal anmeldes særskilt.
Hvis overskydende materiale fra et anmeldt og godkendt projekt ønskes opbevaret efter dette projekts afslutning, skal der anmeldeles en særskilt database/biobank til fremtidig forskning. 
For yderligere oplysninger, se vejledning til anmeldelse af offentligt videnskabeligt forskningsprojekt.

 

Særligt om de kliniske kvalitetsdatabaser

Anmeldelsen kan kun indgives af Fællessekretariatet for De kliniske Kvalitetsdatabaser (RKKP), ligesom ansøgning om godkendelsen af databasen også kun kan indsendes til Sundhedsdatastyrelsen i samarbejde med RKKP.

Kontakt


Region Midtjylland
Regionssekretariatet
Skottenborg 26
8800 Viborg

E-mail: Forskningsprojekter@rm.dk

Telefonnr.: 7841 0188

Spørgsmål vedr. anmeldelse

Har du spørgsmål vedr. anmeldelse og lignende kontakt da venligst sekretariatet via mail.

Spørgsmål vedr. databehandleraftaler

Du kan finde oplysninger vedr. udarbejdelse af databehandleraftaler på Intranettet.