De videnskabsetiske Komitéer for Region Midtjylland behandler ansøgninger om godkendelse af sundhedsvidenskabelige  forskningsprojekter.

Aktuelt 

  • Vores sagsbehandlingstider er i øjeblikket længere end normalt, da vi har stor sagsmængde samt omrokering på personalesiden. 

Nyt i 2016

Som noget nyt er der fra 2016 ikke deadlines for indsendelse af nye anmeldelser.
Der skal påregnes sekretariatsbehandling af din anmeldelse. Vi anbefaler du sender ind minimum 3 uger forud for komitémøde. 

Du kan læse mere derom under mødeoversigten for 2016.

Anmeldelse

  • Ønsker du at anmelde et nyt projekt, tryk her
  • Ønsker du at anmelde et tillæg til et igangværende projekt, tryk her.
  • Søger du information om møder og deadlines, tryk her.

Hjælpemidler

  • Skal du bruge tjeklisten, tryk her.
  • Fortrykte samtykkeerklæringer, tryk her.
  • Komitésystemets fortrykte tillæg "Forsøgspersoners rettigheder i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt", tryk her.
  • Vejledningen "Kom godt i gang med klinisk forskning", tryk her.
  • Blanketter til underretning om afslutning, årlig sikkerhedsrapport m.v., tryk her. 

______________


De videnskabsetiske
Komitéer for
Region Midtjylland
Skottenborg 26
DK-8800 Viborg


Tel: +45 7841 0183

E-mail: komite@rm.dk