De videnskabsetiske Komitéer for Region Midtjylland behandler ansøgninger om godkendelse af sundhedsvidenskabelige  forskningsprojekter.

Aktuelt 

 • Sekretariatet forbereder en indsats med registrering af afsluttede projekter.
  Som forsker er det vigtigt at huske på hvor længe projekttilladelse er søgt og godkendt. Husk at søge forlængelse hvis det bliver nødvendigt eller melde afslutning til sekretariatet når tid er.

Anmeldelse

 • Ønsker du at anmelde et nyt projekt, tryk her
 • Ønsker du at anmelde et tillæg til et igangværende projekt, tryk her.
 • Søger du information om møder og deadlines, tryk her.

Hjælpemidler

 • Skal du bruge tjeklisten, tryk her.
 • Fortrykte samtykkeerklæringer, tryk her.
 • Komitésystemets fortrykte tillæg "Forsøgspersoners rettigheder i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt", tryk her.
 • Vejledningen "Kom godt i gang med klinisk forskning", tryk her.
 • Blanketter til underretning om afslutning, årlig sikkerhedsrapport m.v., tryk her. 

______________


De videnskabsetiske
Komitéer for
Region Midtjylland
Skottenborg 26
DK-8800 Viborg


Tel: +45 7841 0183

E-mail: komite@rm.dk