Hvem skal betale gebyr

Du skal betale gebyr for behandling af din ansøgning, hvis du som forsøgsansvarlig er ansat følgende steder:

  • En statsinstitution (fx universitetet)
  • Et privat firma
  • Et privat hospital
  • Hvis du er praktiserende læge eller privatperson

Du skal desuden betale gebyr, hvis du er ansat på en af regionens egne institutioner/hospitalsafdelinger og projektet udføres for/ i samarbejde med private firmaer, eller hvis der i øvrig er kommercielle interesser involveret (som fx sponsorerede lægemiddelafprøvninger).

Gebyret opkræves i henhold til bekendtgørelse nr. 1159 af 8. december 2011 om gebyr for videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. Du kan se bekendtgørelsen her.

Priser 2018

Nye ansøgninger: 5.223 kr.

Tillægsprotokoller: 1.959 kr.

Betalingsform

Du skal ikke indbetale beløbet på forhånd.

Vi sender en faktura, når vi har modtaget din ansøgning og vurderet, at den er gebyrpligtig.

______________


De videnskabsetiske
Komitéer for
Region Midtjylland
Skottenborg 26
DK-8800 Viborg
Tel: + 45 7841 0183
E-mail: komite@rm.dk