Oversigt over medlemmer af de 2 komitéer. 
Kommitéerne konstituerede sig den 25. marts 2014, og der har været udskiftning af medlemmer undervejs. 

Komité I:

Fagpersoner

Formand
Læge, ph.d. Birgitte Mahler

Ledende overlæge, klinisk lektor, ph.d. Nete Hornung

Overlæge, dr.med., ph.d. Helene Nørrelund

Overlæge Sanne Fisker

Læge Niels Henrik Vinther Krarup

Lægpersoner

Næstformand
Regionsrådsmedlem Carl Johan Rasmussen

Regionsrådsmedlem Aleksander Aagaard

Regionsrådsmedlem Hanne Roed

Lærer Mogens Bedsted

Byrådsmedlem Allan Clifford Christensen

Erhvervspsykolog Elisabet Skov Nielsen


Komité II:

Fagpersoner


Formand
Afdelingslæge, ph.d. Kasper Jacobsen Kyng

Afdelingslæge, ph.d. Charlotte Graugaard-Jensen 

Overlæge, ph.d. Mette Nørgaard

Professor Morten Høyer

Overlæge, lektor, ph.d., MPG Birgitte Brock (suppleant)

Lægpersoner

Næstformand
Selvstændig Lone Blume

Alice Espeholt

Britta Bang

Regionsrådsmedlem Claus Kjeldsen

Cand.psych. Sanne Schou

Regionsrådsmedlem Steen Jakobsen

______________


De videnskabsetiske
Komitéer for
Region Midtjylland
Skottenborg 26
DK-8800 Viborg
Tel: + 45 7841 0183
E-mail: komite@rm.dk