Oversigt over medlemmer af de 2 komitéer.

Komité I konstituerede sig den 13. marts 2018.

Komité II konstituerede sig den 25. marts 2014, og der har været udskiftning af medlemmer undervejs.

Komité I:

Fagpersoner

Formand
Overlæge, dr. med., ph.d. Helene Nørrelund

Ledende overlæge, klinisk lektor, ph.d. Nete Hornung

Læge René Frydensberg Andersen

Overlæge Sanne Fisker

Læge Niels Henrik Vinther Krarup

Lægpersoner

Næstformand
Lærebogsforfatter Peder Meyhoff

Skoleleder Annette Roed

BSc. psych Louise Ahle

Landmand Ole Kamp

Økonomirådgiver og Direktør Palle Quistgaard

Erhvervspsykolog Elisabet Skov Nielsen


Komité II:

Fagpersoner


Formand
Afdelingslæge, ph.d. Kasper Jacobsen Kyng

Afdelingslæge, ph.d. Charlotte Graugaard-Jensen 

Overlæge, ph.d. Mette Nørgaard

Professor Morten Høyer

Overlæge, lektor, ph.d., MPG Birgitte Brock (suppleant)

Lægpersoner

Næstformand
Selvstændig Lone Blume

Alice Espeholt

Britta Bang

Regionsrådsmedlem Claus Kjeldsen

Cand.psych. Sanne Schou

Regionsrådsmedlem Steen Jakobsen

______________


De videnskabsetiske
Komitéer for
Region Midtjylland
Skottenborg 26
DK-8800 Viborg
Tel: + 45 7841 0183
E-mail: komite@rm.dk