Oversigt over medlemmer af de 2 komitéer.

Komité I konstituerede sig den 13. marts 2018.

Komité II konstituerede sig den 5. april 2018.

Komité I:

Fagpersoner

Formand
Overlæge, dr. med., ph.d. Helene Nørrelund

Ledende overlæge, klinisk lektor, ph.d. Nete Hornung

Læge René Frydensberg Andersen

Overlæge Sanne Fisker

Læge Niels Henrik Vinther Krarup

Lægpersoner

Næstformand
Lærebogsforfatter Peder Meyhoff

Skoleleder Annette Roed

BSc. psych Louise Ahle

Landmand Ole Kamp

Økonomirådgiver og Direktør Palle Quistgaard

Erhvervspsykolog Elisabet Skov Nielsen


Komité II:

Fagpersoner


Formand
Afdelingslæge, ph.d. Kasper Jacobsen Kyng

Afdelingslæge, ph.d. Charlotte Graugaard-Jensen 

Overlæge, ph.d. Mette Nørgaard

Afdelingslæge Mads Brix Kronborg

Overlæge, ph.d., Klinisk lektor Naja Becher

Lægpersoner

Næstformand
Regionsrådsmedlem Steen Jakobsen

Forfatter og Højskolelærer Kenneth Degnbol

Byrådsmedlem Marianne Kirkegaard

Selvstændig Anne V. Porse

Regionsrådsmedlem Henrik Fjeldgaard

Mogens Bedsted