Fælles analysenavne og referenceintervaller

Klinisk biokemi i Region Nordjylland og Region Midtjylland

Hvor findes de:

De fælles analysenavne og referenceintervaller findes i Den Sande Database.

 

Hvor anvendes de: 

De fælles analysenavne og referenceintervaller anvendes på alle hospitalerne i Region Nordjylland og Midtjylland.

Hvem fastsætter:

Den kliniske vejledningsgruppe har ansvaret for fastsættelse af fælles analysenavne og referenceintervaller.

Den kliniske vejledningsgruppe:

 

Lise Husted

KBA

Hospitalsenhed Midt

Dora Simonsen

KBA

Hospitalsenhed Midt

Jurgita Janukonyte

KBA 

Hospitalsenhed Midt

Helle Tanderup Kristensen

KBA

Hospitalsenheden Vest

Marianne Kragh Thomsen

KMA

Aarhus Universitetshospital

Tina Parkner KBA Regionshospitalet Horsens

Elke Hoffmann-Lücke

KBA

Regionshospitalet Randers

Mie Samson KBA Regionshospitalet Randers
Grete Buus KBA Sygehus Vendsyssel

Peter Hindersson

KBA

Sygehus Vendsyssel

Søren Ladefoged

KBA

Aarhus Universitetshospital

Annebirthe Bo Hansen KBA Aalborg Universitetshospital

Liselotte Lindner

KBA

Aalborg Universitetshospital

Trine-Line Korsholm

KIA

Aarhus Universitetshospital

 

 

Hvordan fastsættes de: 

Vejledningen for hvordan analysenavne og referenceintervaller fastsættes fremgår af "Håndbog om analysenavne, referenceintervaller og analysekoder for Region Nordjylland og Region Midtjylland".

Se vejledning her