Klinisk biokemi i Region Nordjylland og Region Midtjylland

Hvor findes de:

De fælles analysenavne og referenceintervaller findes i Den Sande Database.

 

Hvor anvendes de: 

De fælles analysenavne og referenceintervaller anvendes på alle hospitalerne i Region Nordjylland og Midtjylland.

Hvem fastsætter:

Den kliniske vejledningsgruppe har ansvaret for fastsættelse af fælles analysenavne og referenceintervaller.

Den kliniske vejledningsgruppe:

 

Dora Simonsen

KBA

Hospitalsenhed Midt

Lise Husted

KBA

Hospitalsenhed Midt

Sidsel Rødgaard-Hansen

KBA 

Hospitalsenhed Midt

Helle Tanderup Kristensen

KBA

Hospitalsenheden Vest

Else Marie Vestergaard KBA Regionshospitalet Horsens

Elke Hoffmann-Lücke

KBA

Regionshospitalet Randers

Dorthe Gilkrog KBA Sygehus Vendsyssel

Peter Hindersson

KBA

Sygehus Vendsyssel

Mie Samson

KBA

Aarhus Universitetshospital

Søren Ladefoged

KBA

Aarhus Universitetshospital

Marianne Kragh Thomsen KMA Aarhus Universitetshospital
Annebirthe Bo Hansen KBA Aalborg Universitetshospital

Liselotte Lindner

KBA

Aalborg Universitetshospital

Trine-Line Korsholm

KIA

Aarhus Universitetshospital

 

 

Hvordan fastsættes de: 

Vejledningen for hvordan analysenavne og referenceintervaller fastsættes fremgår af "Håndbog om analysenavne, referenceintervaller og analysekoder for Region Nordjylland og Region Midtjylland".

Se vejledning her

Nye analyser

Regneark til indtastning af nye analyser